El Grup de treball de qualitat de l'aire, soroll i mobilitat sostenible de la Xarxa ha iniciat la seva activitat

El 16 de novembre es va constituir el nou Grup de treball qualitat de l'aire, soroll i mobilitat sostenible de la Xarxa en el qual es van compartir coneixement i experiències sobre les partícules contaminants i sobre la gestió de les olors.

A destacar que en aquesta sessió inaugural la Diputació de Barcelona va presentar l'esborrany d'un model d'Ordenança tipus reguladora de les olors i es van compartir experiències sobre qualitat de l'aire en el context de la pandèmia.

El Grup de treball de millora de la qualitat de l'aire, soroll i mobilitat sostenible de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és fruit de l'evolució d'anteriors grups de treball en altres mandats, i s’inclou en una de les prioritats estratègiques de la Xarxa per al mandat: Compartir i promoure la coordinació de les administracions locals per millorar la qualitat de l’aire; i l’objectiu d’integrar la qualitat de l’aire i les polítiques de prevenció de la contaminació acústica i de promoció de la mobilitat sostenible.

En el context de l'Agenda 2030 - pal de paller de la Xarxa en aquest mandat - el Grup té com l’ODS 3 com a referència: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats, específicament la fita 3.9 que proposa, per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes químics perillosos, i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl. I també es proposa treballar amb una mirada amplia en qüestions relacionades amb l’educació i conscienciació ambiental (ODS 4), l’accés al transport públic i la contaminació de l’aire i el soroll en funció del gènere i altres desigualtats (ODS 5 i 10), la relació amb el canvi climàtic (ODS 13) i  les ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11).

A continuació podeu accedir a les presentacions, referències i altres documents exposats a la sessió del 16 de novembre del 2020 en format virtual, així com l'enregistrament de la mateixa.

Ponència inaugural

  1. El coneixement sobre les PM, Fulvio Amato, CSIC

Intervencions de les administracions supramunicipals

  2. Modelització i estudis sobre PM10, Eva Perez Gabucio. Generalitat de Catalunya

- Web de BSC Caliope

- Informe: Avaluació de l'impacte de la COVID-19 sobre la qualitat de l'aire a Catalunya.

  3. Primers resultats de la implantació de la ZBE Rondes. Ruth Lamas. AMB.

- Web ZBE Rondes

  4. Proposta d'un model d'ordenança municipal d'olors. David Casabona. Diputació de Barcelona

- Esborrany ordenança tipus olor v.11

- Documentació d'interès: normativa, estudis i sentències.

  5. Resultats d’Acusti.cat 2020

  6. Congrés de Qualitat de l'Aire 2021. 14 i 15 d'octubre a Sabadell.

Experiències municipals

  7. La ZBE a Sant Cugat del Vallès, Alba Gordó. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

  8. El repte de reduïr les emissions i les concentracions de contaminants atmosfèrics com el NOx, PM o Ozó, Marta Chillida. Ajuntament de Granollers

 Debat sobre la proposta d'un model d'ordenança municipal d'olor

c5712631d9709010578f29edd27e7120-80x74.pPodeu consultar tota la informació del Grup de treball de qualitat de l'aire, soroll i mobilitat sostenible de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat a l'apartat web. Si sou membres de la Xarxa i teniu interès en participar en les activitats i rebre informació del Grup de treball us podeu posar en contacte a xarxasost@diba.cat .