Consultes públiques europees: "Estratègia d’energia solar de la UE" i "Projectes d’energies renovables: procediments de concessió de permisos i contractes de compra d’electricitat"

La Comissió Europea ha obert dues consultes rellevants que creiem que poden ser de l'interès dels membres de la Xarxa. Es tracta de les consultes públiques "Estratègia d’energia solar de la UE" i "Projectes d’energies renovables: procediments de concessió de permisos i contractes de compra d’electricitat". Us en donem els detalls tot seguit: 
 

Consulta pública "Estratègia d’energia solar de la UE": L’estratègia té l’objectiu garantir que l'energia solar assoleixi tot el seu potencial per contribuir al compliment dels objectius del Pacte Verd Europeu en matèria d'energia i clima. Aquest fet haurà de permetre a la població d’arreu de l’UE recollir els beneficis d'un sistema integrat d'energia:

• determinant els obstacles per l’ús de l'energia solar;

• proposant mesures destinades a accelerar-ne el desplegament;

• fent que els sistemes d’energia solar de la UE siguin més competitius i resilients.

L'objectiu de la consulta pública és recopilar observacions de les parts interessades sobre l'àmbit d'aplicació i el contingut proposats de l'estratègia, així com sobre elements complementaris que l'estratègia hauria d'incloure. La Comissió preveu adoptar una Comunicació sobre l’Estratègia el segon trimestre del 2022,

Per participar a la present consulta s’ha de respondre al qüestionari de 16 fulls amb 26 qüestions, essencialment tancades i disponible en castellà, abans del 12 d’abril de 2022. Trobareu adjunt a aquest correu electrònic el qüestionari en versió pdf.

  

Consulta pública "Projectes d’energies renovables: procediments de concessió de permisos i contractes de compra d’electricitat": La futura Recomanació que prepara la Comissió Europea té per objecte facilitar projectes de producció d'energies renovables. Se centrarà en els principals obstacles a l'execució de projectes d'energies renovables, com ara:

·        la durada dels procediments de concessió de permisos;

·        la complexitat de les normes i els processos per a la selecció d'emplaçaments i les autoritzacions administratives;

·        els problemes de connexió a la xarxa;

·        la dotació de personal de les autoritats encarregades de concedir els permisos.

La recomanació detallarà bones pràctiques per abordar els obstacles detectats i per facilitar els acords de compra d'electricitat, també a escala transfronterera. Està prevista la seva adopció el segon trimestre de 2022.

Les parts interessades principals per als aspectes relacionats amb la concessió de permisos són les administracions públiques (Estats membres i autoritats locals/regionals), les empreses productores d’energia renovable, les comunitats d’energia i les organitzacions sucursals. Pel que fa als aspectes relacionats amb els contractes de compra d'electricitat, els principals grups d’interès són, a més de les esmentades a dalt, les empreses que participen en l'adquisició/extracció d'energia renovable mitjançant contractes de compra d'electricitat.

La Comissió vol recollir opinions de les parts interessades sobre l'àmbit d'aplicació i el contingut proposat per a les directrius, així com sobre elements complementaris que les directrius haurien d'incloure.

Per participar a la present consulta s’ha de respondre al breu qüestionari de poc mes de 2 fulls, amb qüestions essencialment tancades i disponible en castellà, abans del 12 d’abril de 2022. Trobareu adjunt el qüestionari en versió pdf.