Consulta pública europea: “Consum sostenible de béns: promoure la reparació i la reutilització”.

La Comissió Europea ha obert una consulta que creiem que pot ser de l'interès dels membrese la Xarxa. Es tracta de la consulta pública “Consum sostenible de béns: promoure la reparació i la reutilització”.

El consum insostenible de béns, que dona lloc a una quantitat creixent de residus, és una de les causes principals que es produeixin repercussions negatives en el medi ambient a nivell mundial. La nova agenda dels consumidors i el pla dacció per l'economia circular tenen justament per objecte promoure la reparació i reutilització dels béns i fomentar la producció de productes més sostenibles.

Aquesta iniciativa, que esdevindrà una proposta de directiva, haurà de donar lloc a una proposta sobre el dret a la reparació dels béns i generarà sinèrgies amb altres iniciatives, com les relatives als productes sostenibles, l'electrònica circular i l'apoderament dels consumidors en l'àmbit de la transició ecològica, així com amb els reglaments d'execució sobre el disseny ecològic específic per a cada producte. 

La data límit per enviar les contribucions, en qualsevol dels idiomes oficials de la UE és el 5 d'abril del 2022. Adjuntem el qüestionari de la consulta en pdf, i en destaquem algunes de les qüestions tot seguit:

  • El temps durant el qual els consumidors utilitzen els seus productes ha incrementat o disminuït en els darrers deu anys?
  • Quins objectius s'han de perseguir per promoure el consum sostenible? (escollir si s'està d'acord o no amb els objectius estipulats). 
  • Indicar si aquests objectius identificats s'han d'assolir a nivell nacional o a escala europea. 
  • Quines mesures serien més efectives per ampliar el període d'ús dels béns un cop adquirits? (escollir d'entre una llista de mesures ja identificades). 
  • Quines categories de productes hauran d'estar emparades per un nou dret de reparació? 
  • En quines situacions s'hauria d'aplicar un nou dret de reparació? 
  • En cas d'existir una obligació de reparació, qui hauria d'estar obligat a reparar aquests productes? 
  • Altres suggeriments sobre com influir en la relació actual entre consumidors i empreses amb l'objectiu d'ampliar la vida útil dels béns? (pregunta oberta, amb un espai de 1000 caràcters màxim per respondre). 

robareu tots els detalls a https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13150-Sustainable-consumption-of-goods-promoting-repair-and-reuse_en