Préstecs al sector públic per a la transició verda

La Comissió Europea ofereix aquest ajuts en el marc de les "Convocatòries de projectes pilot i altres línies pressupostàries". Els ajuts consten d'un total 1.459.500.000,00 euros (préstecs d’un mínim de 12,5 milions d’euros, que cobriran un 50% del total del projecte. Els préstecs sol·licitats mitjançant intermediaris poden ser a partir de 3 milions d’euros).

La convocatòria té com a objectiu finançar projectes per a la transició verda mitjançant préstecs del Banc Europeu d’Inversions. Hi ha dues línies d’inversions:

- STANDALONE PROJECTS. Inversions per tal d’afrontar reptes socials, econòmics i ambientals per a la transició verda.
- FRAMEWORK LOANS. Amb els mateixos objectius que l’anterior, els projectes han d’estar vinculats a un préstec marc del Banc Europeu d’Inversions.

Ho poden sol·licitar entitats públiques, o privades que formin part del sector públic, radicades en un país de la Unió Europea.

Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Més informació