Forma part de la Iniciativa de Ciutats i Regions Circulars!

Impulsada en el marc del Pla d'Acció per a l'Economia Circular, la Iniciativa Circular Cities and Regions (CCRI) centrada en la implementació de l'economia circular a les ciutats i regions d'Europa, ha obert el procés de sol·licitud per formar part d’un grup pilot o ser membre de la iniciativa.

Per a més informació visiteu el següent enllaç

A través d’una combinació de suport tècnic i financer, l'Oficina de Coordinació i Suport del CCRI (CCRI-CSO) ofereix un suport integral a les ciutats i regions europees i, amb l’objectiu d’augmentar les sinergies entre projectes i iniciatives, difondre el coneixement rellevant i donar una major visibilitat a les millors pràctiques d’economia circular.

Les ciutats i regions identificades com a “pilots” treballaran estretament amb l’CCRI-CSO i rebran un suport personalitzat per desenvolupar solucions d'economia circular, mentre els ens locals identificats com a “seguidors” (fellows, en anglès) cooperaran amb els Grups Pilot i ajudaran a establir una xarxa de coneixements i bones pràctiques. 

La transició de la UE envers una economia circular reduirà la pressió sobre els recursos naturals, crearà creixement i ocupació sostenibles, i ajudarà a aconseguir l'objectiu de la neutralitat climàtica establert en el Pacte Verd europeu per l’any 2050. A la vegada, aquesta iniciativa representa una bona oportunitat per reforçar les capacitats dels ens locals que treballen en la temàtica, ampliar les seves xarxes de contactes, accedir a nous coneixements, intercanviar informació, i augmentar la visibilitat del territori i les seves activitats.

Per a manifestar el seu interès, els ens locals interessats han d’emplenar un formulari de sol·licitud en línia abans del divendres 29 d'abril.

1
Categories:
Convocatòries
1
Grups de treball:
5. Economia circular