SHERPA facilita la implicació del món local en la lluita contra el canvi climàtic

Amb l’objectiu de reforçar la capacitat de les administracions públiques a nivell regional i subregional de l’espai MED per millorar l’eficiència energètica dels edificis públics neix el projecte SHERPA.

Finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, a través del Programa de cooperació mediterrània Interreg MED, el projecte està liderat per la Secretaria d’Habitatge del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i agrupa 12 socis, de 6 països. La Diputació de Barcelona també hi col·labora com a membre associat.

Si estàs interessat en participar al projecte i col·laborar en la seva estructura per la disseminació i capitalització de resultats, pots omplir el següent Formulari SHERPA i també pots subscriure’t a la Butlletí SHERPA per estar informat de totes les novetats.

Pots trobar tota la informació sobre SHERPA a la seva pàgina web.

Les Directives Europees 2012/27/UE i 2010/31/UE proposen, respectivament, els objectius de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle entre un 80% i un 95% a l’any 2050, amb respecte a 1990 i  reduir el consum energètic en un 20% l’any 2020. La nova proposta de directiva que està actualment en marxa va més enllà, fixant uns objectius més ambiciosos i establint una reducció del consum energètic en un mínim del 30%.

És en aquest marc que el passat 27 de juliol el Parlament de Catalunya va aprovar la  Llei 16/2017 de Canvi Climàtic. La llei marca els objectius de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en un 40% el 2030, un 65% el 2040 i el 100% el 2050 i afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni.

Donat que el 40% del consum total de l’energia de la Unió Europea es produeix als edificis, la millora de la seva eficiència energètica serà clau per assolir les xifres de reducció marcades.

SHERPA preveu el desenvolupament d’una metodologia transnacional, holística i participativa que s’aplicarà, en una primera fase de test, a 100 edificis de propietat o ús dels 8 socis regionals; en una segona fase de transferència, aquesta metodologia s’aplicarà a 100 edificis més, de propietat o ús dels governs locals de l’àrea MED (entre el 30% i el 40% poden ser edificis municipals de Catalunya). A través d’aquests projectes es preveu aconseguir un 25% d’estalvi d’energia i un 25 % d’estalvi d’emissions de CO2. En una última fase, es vol expandir el model SHERPA a altres territoris del Mediterrani i capitalitzar els resultats a 50 regions i 500 municipis.