La Diputació de Barcelona aprova 50 milions d'euros per finançar inversions municipals per lluitar contra el canvi climàtic

El Ple de la Diputació de Barcelona del 31 de març del 2022 ha aprovat el programa Renovables 2030, que impulsa actuacions de caràcter emblemàtic, de gran escala i amb un impacte significatiu en la reducció de les emissions locals de gasos d’efecte d'hivernacle i en la reducció dels costos energètics locals.

El 5 d'abril s'ha realitzat una sessió informativa per presentar el Programa i respondre a possible dubtes. Podeu descarregar-vos la documentació presentada  i l'enregistrament de la sessió.

L’objectiu del programa és el de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle dels equipaments i infraestructures locals, augmentar la producció d’energia renovable i millorar l’eficiència energètica i la reducció de consum de l’enllumenat públic. 

En els tres propers anys la Diputació finançarà inversions per realitzar obres d’alt impacte en la lluita contra el canvi climàtic, que són els projectes d’instal·lació de plaques fotovoltaiques de més de 80kWp, d’instal·lació de calderes de biomassa de més de 80kW i totes aquelles actuacions de millora de l’eficiència d’enllumenat públic que contemplin canvis d’un mínim de 300 punts de llum.

El programa sectorial Renovables 2030 va dirigit als ajuntaments de la província i, també, als ens supramunicipals en cas que tinguin competències en la gestió dels residus o en el cicle de l’aigua, com a gestors d’instal·lacions on es puguin dur a terme aquestes actuacions d’alt impacte.

278f9ad009d242488349cf8528b39e8e-150x55.Renovables 2030 és un projecte transformador de la Diputació de Barcelona que vol implantar les energies renovables i les comunitats energètiques als municipis de la província de Barcelona per avançar cap a una economia descarbonitzada i menys deslocalitzable.

Font: Diputació de Barcelona