finançament

VÍDEO: Sessió informativa sobre el Programa sectorial Renovables 2030

El Programa sectorial Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona proposa impulsar actuacions de caràcter emblemàtic, de gran escala i amb un impacte significatiu en la reducció de les emissions locals de gasos d’efecte hivernacle i en la reducció dels costos energètics locals que tinguin per objecte inversions relatives a plantes fotovoltaiques, calderes de biomassa o enllumenat públic.

El 5 d'abril del 2022 s'ha realitzat una sessió informativa per presentar el Programa i respondre a possible dubtes.

Renovables 2030
See video

La Diputació de Barcelona aprova 50 milions d'euros per finançar inversions municipals per lluitar contra el canvi climàtic

El Ple de la Diputació de Barcelona del 31 de març del 2022 ha aprovat el programa Renovables 2030, que impulsa actuacions de caràcter emblemàtic, de gran escala i amb un impacte significatiu en la reducció de les emissions locals de gasos d’efecte d'hivernacle i en la reducció dels costos energètics locals.

El 5 d'abril s'ha realitzat una sessió informativa per presentar el Programa i respondre a possible dubtes. Podeu descarregar-vos la documentació presentada  i l'enregistrament de la sessió.

Mapa del finançament per la transició energètica

Cliqueu a la imatge per descarregar