DOCUMENTACIÓ: Desenvolupats el Pacte Verd Europeu i el Pla d’Inversions per una Europa Sostenible per finançar la Transició Sostenible i Justa

Amb l’arribada del nou mandat de la Comissió Europea (2019-2024), una de les prioritats establertes per als propers anys és el desplegament del European Green Deal o Pacte Verd Europeu (presentat l'11 de desembre). Es tracta d'una part integral de l'estratègia de la UE per implementar l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i els objectius de desenvolupament sostenible. El Pacte vol donar resposta als reptes relacionats amb el medi ambient, transformant la UE en una societat justa, inclusiva i pròspera, amb una economia moderna i competitiva, on el creixement econòmic faci un ús eficient dels recursos. També pretén conservar i millorar el capital natural de la UE i protegir la salut i el benestar dels ciutadans davant de riscos relacionats amb l’emergència climàtica.

Font: Generalitat de Catalunya

En el Pacte Verd Europeu, s’anuncien tota una sèrie d’estratègies que es desenvoluparan i aplicaran a partir de mitjans del 2020 per part de la Comissió Europea. Algunes d’aquestes, inclouen una estratègia industrial per fer front al repte doble de la transformació verda i digital. També es preveuen diferents plans d’acció entre els quals es troba un segon Pla d’Acció d’Economia Circular que inclourà una política de “productes sostenibles” amb l’objectiu d’estimular el desenvolupament de mercats capdavanters de productes circulars amb neutralitat climàtica, tant dins com fora de la UE. Amb aquests productes es prioritzarà la reducció i la reutilització de materials abans de reciclar-los.

Si bé és cert que el Pla d’Acció d’Economia Circular guiarà la transició en tots els sectors, moltes de les accions es centraran en particular en sectors intensius en recursos com el tèxtil, la construcció, l’electrònica i els plàstics. També inclourà mesures per incentivar que l’oferta de les empreses permeti als consumidors escollir un ventall més ampli de productes circulars i neutres climàticament. Per tal que els compradors puguin prendre decisions més sostenibles cal una informació fiable, comparable i verificable que alhora permet reduir el risc de "rentat d’imatge verd".

En aquesta línia es desenvoluparan requisits per garantir que tots els envasos i embalatges a la UE siguin reutilitzables o reciclables de cara a l’any 2030. Per això, en el marc de l’Estratègia dels Plàstics vigent, es desenvoluparà un marc regulador i reformes legislatives per a plàstics biodegradables i implementaran mesures sobre plàstics d’un sol ús, doncs requerirà una major cooperació, com en el cas de l’Aliança Circular de Plàstics. En paral·lel, es considera que la UE hauria de deixar d'exportar els seus residus fora de la UE i, per tant, es revisaran les normes sobre enviaments de residus i exportacions il·legals.

La col·laboració i la seva promoció de noves formes de col·laboració amb la indústria i les inversions en cadenes de valor estratègiques són fonamentals. És per aquest motiu que es continuarà implementant el Pla d’Acció Estratègic sobre les Bateries i donant suport a l’Aliança Europea de les Bateries. Alhora, es proposarà una nova legislació el 2020 per assegurar una cadena de valor de bateria segura, circular i sostenible per a totes les bateries, inclòs el subministrament del mercat creixent de vehicles elèctrics.

Per últim, s’entenen les tecnologies digitals com a facilitadores per assolir els objectius de sostenibilitat del Pacte Verd en els sectors prioritaris. S’avaluarà la necessitat d’una major transparència en l’impacte ambiental dels serveis de comunicació electrònica, de mesures més estrictes a l’hora de desplegar noves xarxes i dels avantatges de donar suport a esquemes de “recuperació” per incentivar la gent a retornar els seus dispositius no desitjats com telèfons mòbils, tauletes i carregadors.

Línies de futur

  • La UE es presenta com a líder global del canvi i de la implementació de l’economia circular, tot seguint la línia que ve marcada des del moment en que aquesta mateixa declara l’estat d’emergència climàtica en el que ens trobem.
  • Es preveu la creació d’un Pacte Climàtic Europeu per millorar la relació de la UE amb la ciutadania, ja que per tal que el Pacte Verd Europeu sigui un èxit, no pot actuar sola.
  • La UE farà ús de les seves eines financeres i diplomàtiques per crear “aliances verdes”.

Com es finançarà la Transició?

Aconseguir els objectius plantejats en matèria de clima i energia pel 2030 requereix una inversió addicional de 260.000 milions d’euros a l’any fins al 2030. És per això que es vol desenvolupar el Pla d’Inversions per una Europa Sostenible, el qual té per objectiu mobilitzar la inversió pública i privada mitjançant InvestEU, fet que podria significar un mínim d’un bilió d’euros en inversions a la pròxima dècada.

La transició cap a una economia climàticament neutra, ecològica, competitiva vol ser inclusiva. És per això mateix que, tot i que tots els Estats Membres hauran de contribuir no tots ho faran en la mateixa mesura. El Mecanisme per la Transició Justa facilitarà suport financer per generar les inversions necessàries en aquelles regions més afectades, a fi de mitigar l’impacte socioeconòmic de la Transició. Aquest, constarà de 3 fonts de finançament: el Fons de Transició Justa; el Règim de transició específic a càrrec d’InvestEU i del Mecanisme de préstecs al sector públic del Banc Europeu d’Inversions recolzat pel pressupost de la UE.