DOCUMENTACIÓ: Partenariats per a ciutats sostenibles.

Partenariats per a ciutats sostenibles. EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi. (DCI).

PUBLICAT EL 14/02/2020 PER GAUE

Pressupost
Data límit
111.550.000,00€ (subvenció entre 2 i 5 milions d’euros per a cada projecte, i finançament entre el 50% i 95% del pressupost elegible).

Fins el 27 de març a les 12:00, hora de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Partnerships for sustainable cities 2020. EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi.
Programa de finançament Instrument per a la Cooperació al Desenvolupament – DCI
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu global de la convocatòria és promoure el desenvolupament urbà integral a través de col·laboracions bilaterals entre autoritats locals dels estats membres de la UE i països socis segons l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible. Els consorcis donaran suport a autoritats locals dels països socis per abordar el desenvolupament urbà sostenible mitjançant la creació de capacitats i la prestació de serveis per tal millorar la consecució de l’ODS11 i la localització dels ODS.

Objectius específics:

  • Enfortir la governança urbana.
  • Enfortir la inclusió social a les ciutats.
  • Millorar la resiliència i l’ambientalització de les ciutats.
  • Millorar el progrés i la innovació a les ciutats.
  • Enfortir la resiliència institucional davanty d’uncontext de fragilitat.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Els sol·licitants han de ser ens locals i associacions d’ens locals, incloent-hi xarxes locals formalment constituïdes, establerts en un país de la Unió.

Socis:

Ens locals i associacions d’ens locals incloent-hi xarxes locals formalment constituïdes, establerts en el país beneficiari on es portarà a terme l’acció.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.
Cerca de socis Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.
Contacte Comissió Europea. DG de Cooperació Internacional i Desenvolupament

Pàgina de contacte.

E-correu: europeaid-167744@ec.europa.eu