PLA ESTRATÈGIC XARXA 2020 - 2023: Noves mirades, nous compromisos

El Pla Estratègic 2020-2023. Noves mirades pel 2030. Nous compromisos ha de donar resposta a la nova visió i el canvi de perspectiva que suposa l’Agenda 2030 ja no transversal sinó integral, i també a les implicacions dels objectius de desenvolupament sostenible, tant en el fons com en la forma de funcionar de la Xarxa.

Fruit del treball participatiu previ a través de les reunions dels Grups de treball  i del Grup motor, des de la Secretaria tècnica de la Xarxa us presentem la proposta de Pla Estratègic que ja estem començar a desenvolupar, pendent la seva aprovació per part de l'Assemblea general.

Pla Estrategic 2020 - 2023 de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat by Enric Coll Gelabert on Scribd