Anunciada una nova convocatòria de 500 milions d’euros per implantar Zones de Baixes Emissions i millorar la sostenibilitat del transport urbà

Font: Generalitat de Catalunya

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha anunciat la publicació d’una nova convocatòria de 500 milions d’euros per a la implementació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà pel mes de juliol, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquesta convocatòria es suma a l’anterior de 1.000 milions d’euros, dirigida també a corporacions locals. 

A l’Estat Espanyol, el transport és responsable del 27,5% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, gairebé 5 punts per sobre de la mitjana europea. D’aquestes, el 93% provenen del transport per carretera, mentre que la sumpa del transport aeri i marítim no arriba al 7% de les emissions, si bé el transport aeri és el que més emissions produeix per viatger i tona transportada.  

L’objectiu és aconseguir una mobilitat universal, inclusiva, accessible per a tothom i generadora de creixement. Aquestes actuacions doncs, tenen com a fi avançar en la descarbonització del transport i l’edificació, l’impuls de la digitalització i la innovació i la promoció de la inclusió social amb les noves polítiques de mobilitat i habitatge. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana disposa de 16.000 milions d’euros dels fons PRGR, gairebé una quarta part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dels qual 13.000 milions aniran destinats a promocionar la mobilitat sostenible. El ferrocarril serà el protagonista d’aquestes inversions amb més de 6.600 milions d’euros d’inversió que serviran per actuar sobre més de 800 quilòmetres de línies de Rodalies i més de 1.500 milions de quilòmetres de xarxa dels corredors Mediterrani i Atlàntic i gairebé 1.000 quilòmetres de xarxes transeuropees no incloses als corredors.  

Més informació

1
Categories:
Notícies
1
Grups de treball:
3. Qualitat de l'aire...