Subvencions per al foment de l'ús de la bicicleta

Subvencions per al foment de l'ús de la bicicleta de FERROCARRILES ESPAÑOLES F.S.P. 

En data 23 de novembre de 2022 va quedar publicada al Butlletí Oficial de l'Estat l'Ordre TMA/1131/2022, d'11 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats locals per al foment de l'ús de la bicicleta mitjançant inversió en infraestructura ciclista.

Aquests ajuts van dirigits a municipis de menys de 50.000 habitants que no siguin capitals de província per tal de finançar projectes d'inversió en infraestructura ciclista.

Més informació
Correu electrònic: Fundació dels Ferrocarrils Espanyols info@ajudas.ffe.es

Estratègia Estatal per la Bicicleta