Manifest de la Red de Ciudades por la Bicicleta per la Setmana de la Mobilitat 2016

Us fem arribar el manifest difós per la Red de Ciudades por la Bicicleta, el qual hem traduït al català:

"La XARXA DE CIUTATS PER LA BICICLETA, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i la Mobilitat a les nostres ciutats i fer-les més INTEL·LIGENTS I SOSTENIBLES, es SUMA a la Setmana Europea de la Mobilitat i INSTA a les autoritats locals perquè duguin a terme mesures urgents i permanents en les seves ciutats, que millorin la situació del transport sostenible, a través d'accions com:

PROMOURE L'ÚS DE LA BICICLETA PER ANAR AL TREBALL I A L'ESCOLA. La bicicleta és el mode de transport més eficient per a les distàncies de fins a 5 km. Junt al mode ferroviari resulta la combinació més eficient per a les distàncies llargues. Promou i incentiva la mobilitat quotidiana en bicicleta per millorar la salut dels teus habitants i la de la teva ciutat.

SEPARAR EL CARRIL BICI DE LES VORERES. La bicicleta ha de treure espai al vehicle motoritzat, mai al vianant. Cal començar a baixar les 'vorera-bici' existents a la calçada, eliminant un cordó d'aparcament o bé un carril de circulació.

SENYALITZAR DE FORMA ADIENT DELS ESPAIS. Així com els ciclistes exigeixen respecte davant el vehicle motoritzat, la bicicleta al seu torn ha de tenir en compte la prioritat del vianant, sobretot si es pedaleja per la vorera i zones de vianants. Senyalitza degudament la ciutat i llança campanyes informatives per remarcar el respecte mutu.

DISPOSAR D'APARCAMENTS SEGURS. Afrontem el problema dels robatoris de bicicletes facilitant aparcaments segurs, especialment en els punts d'intercanvi amb el transport públic i en els equipaments.

Per als habitatges plurifamiliars desenvolupa una normativa que obligui a reservar espais d'aparcament segurs dins dels edificis, preferentment en planta baixa i amb accés directe a la via pública.

Per facilitar la recuperació de les bicicletes robades, suma't al BiciRegistro de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta.

PLANIFICAR I PACIFICAR ELS CARRERS
Els instruments de planificació de la mobilitat (PMUS, Pla director de la bicicleta) t'ajudaran a analitzar de manera integral la mobilitat i l'accessibilitat a la teva ciutat, millorant la gestió i el foment dels mitjans de transport més eficients -transport públic i mitjans no motorizados-. Amb això obtindràs grans millores socials, ambientals i econòmiques.

Tingues en compte que qualsevol carrer de la teva ciutat ha de ser ciclable, amb el disseny específic corresponent en cada cas segons la velocitat de la via.

FOMENTAR POLÍTIQUES INCLUSIVES I PARTICIPATIVES
En les polítiques de promoció de la bicicleta compta amb la participació de tota la ciutadania i tingues en compte les seves necessitats diverses. Compte especialment amb la participació del sector educatiu i associatiu de la teva ciutat i promou campanyes i programes d'educació viària i l'ús de la bicicleta conjuntament amb les escoles i instituts.

Cerca la implicació i suport de totes les administracions i agents locals.

DIFONDRET LES BONES PRÀCTIQUES DE LA XARXA DE CIUTATS PER LA BICICLETA "

1
Etiquetes:
bicicleta
1
Categories:
Blog
1
Grups de treball:
3. Qualitat de l'aire...