Consultes públiques CE sobre la Directiva de responsabilitat mediambiental i Impacte mediambiental de la gestió de residus

La Comissió Europea ha publicat dues consultes públiques que poden ser del vostre interès o potser per a fer-ne difusió en algun dels vostres canals. Som conscients que actualment esteu treballant amb el qüestionari del RegHub sobre el final de la vida útil dels vehicles, que és de fet prioritari respecte les presents consultes.  En tot cas, us informem dels següents espais d’incidència entorn a la  “Directiva sobre responsabilitat mediambiental (reavaluació)” i l’”Impacte mediambiental de la gestió de residus: revisió del marc de la UE en matèria de residus”. 

Consulta sobre la  “Directiva sobre responsabilitat mediambiental (reavaluació)”

La Directiva sobre responsabilitat mediambiental estableix un marc basat en el principi que «qui contamina, paga» per preveure i reparar danys mediambientals. Aquesta consulta examinarà si la Directiva és adequada per la seva finalitat i les possibles deficiències que pugui presentar actualment.

Aquesta consulta, que desembocarà en una avaluació, busca saber la opinió de la ciutadania sobre els efectes i coherència d'aquesta directiva, així sobre com millorar-la. 

La data límit per enviar les contribucions és el 4 d’agost del 2022. Trobareu adjunt al correu el qüestionari de la consulta, que conté els següents apartats:

·        Preguntes preliminars (informació personal).

·        Preguntes generals (beneficis de la directiva, elements que no han funcionat, límits de la directiva, etc.).

·        Preguntes tècniques (els factors que han reduït l’eficàcia de la directiva, l’adequació dels àmbits d’aplicació de la directiva, èxit de les mesures de la Comissió per millorar l’eficàcia de la directiva, etc.).

Trobareu més informació a:   https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Directiva-sobre-responsabilidad-medioambiental-evaluacion-_es

Consulta sobre l’”Impacte mediambiental de la gestió de residus: revisió del marc de la UE en matèria de residus”.  

La Directiva sobre residus protegeix la salut pública i el medi ambient mitjançant una gestió adequada dels residus. Això es duu a terme aplicant la jerarquia de residus de la UE, que situa la prevenció i la reutilització de residus per davant de la valorització i eliminació de residus. La idea és que aquesta iniciativa millorarà la gestió de residus al reduir la generació dels mateixos, promoure la reutilització de productes i potenciar el reciclatge de residus per mitjà de la millora de la recollida separada.

Aquesta consulta, que desembocarà en una proposta de directiva, justament busca revisar l’actual Directiva sobre residus, tot explorant les oportunitats de simplificació de la legislació (i així fer-la més clara) i s’examinaran també les opcions polítiques relacionades amb l’establiment d’objectius a nivell europeu per reduir el malbaratament d’aliments. S’anima a totes les autoritats públiques i associacions sectorials de caire regional i local a participar-hi. 

La data límit per enviar les contribucions, en qualsevol dels idiomes oficials de la UE, és el 16 d’agost del 2022. Tot i això, actualment el qüestionari només està disponible en anglès (adunt al correu). La consulta s’estructura de la següent manera:

Preguntes sobre la reducció del malbaratament i prevenció.
Preguntes sobre el malbaratament alimentari.
Preguntes sobre la recollida separada.
Incentius econòmics i/o reguladors.

Trobareu més informació a:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Impacto-medioambiental-de-la-gestion-de-residuos-revision-del-marco-de-la-UE-en-materia-de-residuos_es   

1
Temes:
Residus
1
Categories:
Convocatòries
2
Grups de treball:
5. Economia circular, 5a. Residus