Convocatòria de la línia de suport de recollida selectiva de residus per a ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants (via fons Next DIBA)

La Diputació de Barcelona ha aprovat la convocatòria de la línia de suport de recollida selectiva de residus (línia 1) i activació del recurs específic associat, d'assessorament procedimental i tècnic en fase de gestió per a ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, en el marc del Programa específic Next DIBA, per a ajuntaments beneficiaris dels ajuts gestionats per l'Agència de Residus de Catalunya.

Disposeu de més informació a l'enllaç al BOP.

Més informació: https://www.diba.cat/web/next-diba 

El període de sol·licitud és de quinze dies a comptar des de l’endemà de la publicació del present decret al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

L’assessorament es podrà prestar a tots els ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants que hagin estat beneficiaris d'ajudes per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, del procediment convocat mitjançant Resolució ACC/329/2023, de 2 de gener, (DOGC núm. 8852, de 10 de febrer de 2023), segons la resolució definitiva. 

1
Temes:
Residus
1
Categories:
Convocatòries
1
Grups de treball:
5a. Residus