Calendari de campanyes amb el suport de la Xarxa

El calendari de campanyes amb l'acció coordinada de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat pel 2020 ha quedat afectat per l'estat d'alarma i la crisi sanitària per la COVID-19. Us anirem actualitzant la informació. 

Des de la Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat us presentem la proposta de calendari de campanyes de sensibilització ambiental en el marc de Dies i Setmanes internacionals de... previstes per l'any 2020. 

El calendari inclou aquelles campanyes en diades assenyalades en la qual la Xarxa coordinarà esforços i recursos i la Diputació de Barcelona donarà suport als ens locals amb coordinació amb altres administracions supramunicipals. Per cada campanya es convocarà el suport a través dels mitjans habituals de la Xarxa.

Avancem la previsió de campanyes que es coordinaran i els recursos i dates de llançament dels mateixos que oferirà la Diputació de Barcelona per l’any 2020, per tal els podeu anar coneixent amb prou antelació i es podran sol·licitar en el moment que s’obri el període de peticions. (...)

Campanya

Dates

Període d’aplicació dels recursos de suport

Recursos de la Diputació de Barcelona*

Dates de llançament de l’oferta de recursos DIBA

Dia mundial de l’aigua

ANUL·LADES LES ACTIVITATS PREVISTES JA PROGRAMADES

22 de març del 2020

Segona quinzena de març a primera quinzena d’abril

Recursos Dia Mundial de l’Aigua + Recursos del programa Va d’Aigua (per tot l'any 2020)

15 de gener

Setmana Sense Soroll

CANCELADA

27 d’abril a l’1 de maig del 2020

Segona quinzena abril  a primera quinzena de maig

Recursos La Xarxa sona bé oberts per la resta de l'any quan es recuperi la normalitat

14 de febrer

Dia Mundial del Medi ambient + Setmana de la Natura (virtual)

5 de juny + Setembre

Suport a la difusió

 

Setmana europea de l’energia (virtual)

  22 al 26 de juny del 2020

Maig a Juliol

Recursos virtuals Setmana de l’Energia

-Setmana Europea de la mobilitat

Setembre 2020

Setembre – Octubre

Recursos virtuals Setmana de la Mobilitat

-

Setmana Bio per l’alimentació ecològica (virtual)

Octubre 2020

Suport a la difusió

 

Setmana europea de prevenció de residus

LCUE 18 a 20 setembre

Setmana del 21 al 29 de novembre 2020

Novembre a Desembre

Recursos presencials i virtuals de la Setmana de prevenció de residus. Acció suport LCUE cancel·lada

Jornada de presentació al setembre.

* Previsió dels recursos. L'oferta concreta es presentarà en el moment del llançament

1
Temes:
Educació
1
Categories:
La Xarxa informa