Nou portal "Usos temporals per a espais buits" de la Diputació de Barcelona

El portal "Usos temporals per a espais buits" neix com a resultat del treball de 18 centres gestors de la Diputació de Barcelona en el context de la TAULA PER A LA MILLORA URBANA (TxMU).

El projecte parteix de la visió que l'ús temporal de solars, terrenys, edificis o habitatges buits pot generar un benefici social a partir de la utilització transitòria d'uns espais, que d'altra manera avancen cap a un procés de degradació creixent, pròpia i del seu entorn físic i social. Usos de naturalesa diversa, com diversos són els espais, les motivacions, els operadors, els terminis, les modalitats de gestió, les articulacions jurídiques, etc.<--break->

QUÈ hi trobem a cada apartat:

  • "SOBRE ELS ESPAIS BUITS". Hi trobareu definicions, documents de treball, un recull de notícies i consideracions normatives a tenir en compte en el marc de l'activació d'espais buits per a ús temporal.
  • "BANC D'EXPERIÈNCIES". Espai dedicat a referències i projectes concrets diferenciant-hi l'àmbit geogràfic al qual pertanyen.
  • "TINC UN ESPAI PER ACTIVAR". Es destina al col·lectiu de persones que treballen als municipis i tenen interès en donar ús temporal a un espai buit al seu terme municipal.

A QUI va adreçat el portal:

  • Personal tècnic dels ajuntaments.
  • Càrrecs electes i directius dels ajuntaments.
  • Professionals que tenen interès en disposar de més informació.
  • Impulsors de projectes d'activació d'espais buits vinculats al teixit associatiu, empresarial o cívic dels municipis.

2
Etiquetes:
espais buits, horts
2
Temes:
Horts, Territori
1
Categories:
Notícies