Us informem que ja és obert el registre d'Ajuntaments per a la Setmana Europea de la Mobilitat 2023

Podeu començar a realitzar els vostres registres al següent enllaç:

https://mobilityweek.eu/register-for-mobilityweek/

Us recordem que, per participar a la SEM com a Ajuntament, ho heu de fer complint almenys un dels tres criteris de participació:

- Organitzar activitats durant la setmana (16-22 de setembre)

- Implementar almenys una mesura permanent al vostre municipi l'any 2023

- Celebrar el Dia Sense Cotxes (preferiblement el dia 22 de setembre)

També us recordem que podeu començar a completar el vostre registre ara, i tornar a entrar per modificar/ampliar qualsevol informació fins al començament de la SEM (16 de setembre).

S'espera que al llarg de les pròximes setmanes es llencin els materials de campanya d'aquesta edició. Quan estiguin disponibles, us ho farem saber.

Podeu obtenir més informació a:

https://mobilityweek.eu/home/

https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/sem/