Obertes les convocatòries del programa LIFE 2021

El Programa LIFE és l'únic instrument financer de la Unió Europea dedicat de manera exclusiva al medi ambient i a l'acció pel clima. Amb un pressupost de 5.432M€ pel període 2021 – 2027, el programa s’estructura mitjançant quatre subprogrames dedicats a les següents temàtiques:

(1) Natura i biodiversitat (2.143M€)

(2) Economia circular i qualitat de vida, (1.345M€)

(3) Mitigació i adaptació del canvi climàtic (947M€)

(4) Transició a l’energia neta (997M€)

Així, el passat 13 de juliol s’han obert les convocatòries per a la presentació de propostes de projecte, de les quals es poden consultar tots els detalls al portal funding and tenders.

Calendari previst:

◾Fi de termini de presentació de sol·licituds:

◦Subprograma de Naturalesa i Biodiversitat: 30 de novembre de 2021

◦Subprograma d'Economia Circular i Qualitat de Vida: 30 de novembre de 2021

◦Subprograma de Mitigació del Canvi Climàtic i Adaptació a aquest: 30 de novembre de 2021

◦Subprograma de Transició cap a les Energies Netes: 12 de gener de 2022

◦Projectes d'assistència tècnica (TA): 22 de setembre de 2021

◦Projectes estratègics de naturalesa (SNAPs):

  • Primera fase: 19 d'octubre de 2021
  • Segona fase: 07 d'Abril de 2022

◦Projectes estratègics integrats (SIPs) de medi ambient:

  • Primera fase: 19 d'octubre de 2021
  • Segona fase: 07 d'Abril de 2022

◦Projectes estratègics integrats (SIPs) d'Acció pel Clima:

  • Primera fase: 19 d'octubre de 2021
  • Segona fase: 07 d'Abril de 2022

◾Avaluació de les propostes: 2021/2022

◾Signatura de les subvencions: Segon semestre de 2022


Jornades informatives:

L'Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructura i Medi Ambient (CINEA) de la Comissió Europea ha preparat una sèrie de vídeos per als potencials sol·licitants sobre aspectes útils de la convocatòria LIFE 2021. Així mateix, el Punt de Contacte Nacional del MITECO té prevista la celebració d'una jornada informativa virtual el dia 27 de juliol.


Documentació de referència:

Reglament LIFE 2021-2027 del Programa de Medi Ambient i Acció pel Clima (LIFE): Regulació general per a tot el període de programació

Programa de Treball Pluriennal 2021-2024: Regulació específica per als primers 4 anys

Llistat de Temes dels Projectes

Finalment, val la pena recordar que en l’anterior període de programació europea al territori de la demarcació de Barcelona es van executar 7 projectes LIFE, per un valor total de 4,5M€. En aquesta línia, destaca la participació dels Ajuntaments de Vilafranca del Penedès (2014), Granollers (2017) i Barcelona (2018), i d’ens supramunicipals com l’AMB (2015), el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la mateixa Diputació de Barcelona.

   
1
1
Categories:
Convocatòries