La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat entrem a formar part de la comissió motora de l’Agenda Rural de Catalunya

Es constitueix la comissió motora de l’Agenda Rural de Catalunya

Comença la fase de participació a l’Agenda Rural de Catalunya. S’obre la inscripció als tallers temàtics, que es faran durant el mes de juny i principis de juliol


Què és l'Agenda Rural de Catalunya? 

El món rural reivindica formar part de les decisions sobre desenvolupament territorial, socioeconòmic i ambiental, com a peça fonamental que és per al desenvolupament sostenible del planeta.  

Per tal de situar els territoris rurals al centre d'aquest debat, us convidem a treballar per construir una Agenda Rural de Catalunya. En consonància amb altres agendes catalanes i europees, entre elles el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, l’Agenda Rural identificarà i dibuixarà les línies del desenvolupament rural dels propers anys, amb la col·laboració de les organitzacions signatàries de l’Acord Nacional per l’Agenda 2030 al nostre país. 

Més informació


La Comissió motora de l'Agenda Rural de Catalunya

La constitució dona el tret de sortida a la fase de participació, partint del recull d’aportacions inicials i que es desenvoluparà a través de tallers temàtics i consultes al territori

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Associació Catalana de Municipis (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), per encàrrec de la Comissió Interdepartamental sobre el Despoblament Rural, liderada per la Direcció General de Desenvolupament Rural, estan elaborant el document de base de l’Agenda Rural de Catalunya, en consonància amb altres agendes catalanes i europees, per tal que dibuixi les línies de desenvolupament rural dels propers anys. 

Després d’una primera fase de recollida d’aportacions, ara s’inicia el procés de redacció i de participació de l’Agenda Rural de Catalunya la qual requereix, per la seva complexitat i heterogeneïtat territorial i temàtica, la constitució d’una comissió motora, que tindrà quatre funcions bàsiques. La primera, impulsar i vetllar per tal que el procés participatiu i de redacció de l’Agenda Rural de Catalunya sigui correcte. 

En segon lloc, vetllarà perquè tots els reptes del món rural  estiguin representats a l’Agenda Rural de Catalunya i, alhora, s'hi aporti una visió global i transversal. Les entitats que formin part de la comissió motora hauran de fer les aportacions a l’Agenda Rural de Catalunya mitjançant els canals de participació establerts pel procés de participació de la mateixa. En tercer lloc, aportarà coneixement i expertesa a l’Agenda Rural de Catalunya. I, en quart lloc, vetllarà per la representativitat territorial. 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat inclou en el seu pla estratègic abordar, entre d'altres, les polítiques alimentàries sostenibles i donar suport als ens locals. La presència a la Comissió motora ha de servir per fer de cadena de transmissió de la informació del proces cap a tots els membres de la Xarxa.


S'obren els tallers temàtics

L’Agenda Rural de Catalunya serà el document de referència que definirà les estratègies de desenvolupament local i rural de Catalunya els propers anys i, per aquest motiu, és cabdal i imprescindible el paper de la comissió motora. 

En el moment d’aportacions inicials es van recollir 282 aportacions de persones i entitats, que han suposat més de 2.000 propostes de la ciutadania i que s’han organitzat en 8 reptes o eixos temàtics: reforçar la cohesió social i el benestar; afrontar el repte demogràfic; accelerar la transició ecològica; garantir un territori connectat; defensar un sistema agroalimentari sostenible; potenciar la gestió forestal diversificada i resilient; impulsar la innovació rural i la dinamització social i econòmica; i construir un marc sòlid, proper i eficient de governança.

En aquesta fase participativa hi hauran diverses oportunitats perquè tothom pugui dir-hi la seva. Una primera part, amb tallers online centrats en els reptes i eixos temàtics amb entitats i experts de les diferents temàtiques. I una segona part, amb tallers i debats al territori per integrar la seva visió. Amb les esmenes recollides, es redactarà el document final de l’Agenda Rural de Catalunya, que serà lliurada a la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural.


Si us voleu inscriure als tallers temàtics podeu fer-ho clicant aquí.

Per a més informació sobre com participar, consulteu www.agendaruralcat.cat.