Dossier de conclusions del IV Fòrum sobre Medi ambient i Món local

Aquest document recull les principals idees i aportacions que es van recollir durant aquest dos dies de Fòrum. L’objectiu per tant d’aquest document no és replicar i repetir els continguts seguint l’estructura tal i com s’ha presentat a la web sinó destacar les principals conclusions i idees clau dels 4 temes sobre els que ha tractat el Fòrum en els tres àmbits diferents: transició energètica, adaptació al canvi climàtic, economia circular i governança ambiental local.

Publiquem ara el document després del període electoral, per exposar el balanç final dels principals resultats i conclusions del IV Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local: més de 375 participants acreditats durant els dos dies, 26 activitats en dos dies entre debats, microponències, tallers de cocreació, visites, moments lúdics..., 43 ponents convidats a l’espai Reflexionem entre representants de l’ administració i el món local, empresarial, universitari, social, dels mitjans de comunicació..., 49 projectes presentats l’espai Connectem, més de 22.000 visites a la web del Fòrum, més de 88.000 impressions a twitter els dos dies d’esdeveniment.

Resum de les principals conclusions

 • 2 dies intensos amb 3 espais on es va treballar, connectar i reflexionar de manera conjunta sobre la transició energètica, l’adaptació al canvi climàtic i l’economia circular, el Pacte d’Alcaldes per l’Energia i el Clima i l’Agenda 2030 dels objectius pel desenvolupament sostenible.
   
 • Es va plantejar cal actuar de forma urgent i amb una visió transversal que ens permeti sumar forces, complementar esforços, treballar en xarxa i generar aliances fortes. És el moment de col·laborar, no competir.  Es fa necessari un relat global que ho lligui tot, que li doni un sentit clar així com significat i força vers la ciutadania. I l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible són aquest marc de treball i governança local que ha de permetre assolir els objectius fixats.
   
 • S’ha fet molta feina des del món local de la qual se n’ha fet balanç i s’ha posat en valor. Els 10 primers anys del Pacte d’Alcaldes han estat reixits en aquest sentit. Però davant s’albiren 10 anys més amb nous objectius més ambiciosos sobre mitigació i adaptació al canvi climàtic, que implicaran reimpulsar encara més el Pacte i avançar en la transició energètica, la resiliència de les ciutats i pobles i l’aplicació de les solucions basades en la natura.
   
 • El paradigma de l’economia circular ha de suposar un canvi de model productiu menys lineal i que posi en valor els recursos, els territoris i les persones. 
   
 • A un nivell major de concreació, els assistents al Fòrum han destacat tres grans àmbits d’acció on caldrà destinar més esforços i recursos: l’educació ambiental, del desacoplament entre medi ambient i economia i la prevenció i gestió dels residus municipals. En l’horitzó proper caldrà:
   
  • Garantir que tot l'alumnat rep una educació per al desenvolupament sostenible i que capaciti en l'adopció d'estils de vida sostenibles
    
  • Millorar progressivament la producció i consum eficients dels recursos i desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient.
    
  • Disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.