Noves idees per promoure l’eficiència energètica

El passat divendres 14 d’octubre es va celebrar al Pati Manning la jornada Networking sobre eficiència energètica aplicada als sectors públics i privats, organitzada conjuntament pel Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya i la Diputació de Barcelona, en el marc de la col·laboració del Club del Pacte d’Alcaldes de Catalunya i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

L’objectiu de la jornada era oferir un espai on trobar possibles aliats i col·laboradors interessats en l’eficiència energètica municipal, conèixer a noves persones, i conèixer reptes i experiències per seguir avançant.

La jornada va comptar amb l’assistència de més de 60 representants d’administracions locals, empreses, centres de recerca i universitats.

En el context dels compromisos de les ciutats i pobles reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia -  20% per l’any 2020 i del 40% pel 2030 -, fins el moment, els ens locals han actuat i promogut l’eficiència energètica especialment en els equipaments municipals a través de mesures tecnologies (monitoratge, millora en la contractació, canvis en les tecnologies de climatització i enllumenat...) i mesures de conscienciació (als alumnes de les escoles o usuaris dels equipaments).

Tal i com es va exposar en la inauguració de la jornada per part dels representants del  Clúster i la Diputació de Barcelona, per assolir els objectius plantejats, cal aprofundir en les actuacions en els equipaments municipals però també incorporar l’eficiència energètica en sectors estratègics consumidors d’energia als municipis com l’habitatge i el consum domèstic, i sectors econòmics com l’industrial o el de serveis.

L’impuls definitiu a l’eficiència energètica passa necessàriament també per augmentar la col·laboració entre el sector públic i privat.

La jornada es va dividir en dues sessions.

Una primera sessió de Marketplace que va permetre promoure l’intercanvi i el coneixement de diversitat d’idees a través d’un format que va permetre copsar ràpidament un total de 15 propostes, idees i solucions per promoure l’eficiència energètica en edificis públics, i en sectors privats (domèstic / habitatge, indústria i serveis).

Es van presentar propostes relacionades amb l’estalvi i l’eficiència energètica en general, des de l’estalvi mitjançant l’autoconsum fotovoltaic o l’ús de pèrgoles fotovoltaiques per a la recàrrega de vehicles elèctrics fins a eines de gestió i inversió.

També es van concretar solucions i idees d’estalvi i eficiència energètica aplicables en sectors econòmics com la indústria o els serveis a través d’auditories energètiques o sistemes de gestió o projecte concrets de recerca.

Per últim, es van presentar accions i resultats de solucions aplicades en equipaments públics - de la Ciutat de la Justícia a casos d’èxit a diverses administracions – i noves propostes per aplicar en biblioteques municipals, en millores en climatització i calefacció, l’ús d’energia renovables en equipaments públics (biomassa i autoconsum FV), i eines de gestió per detectar estalvis immediats i ràpids.

En la segona part, es va celebrar la sessió Brokerage que va consistir en generar un espai de trobada i de contactes agendats prèviament, amb entrevistes (B2B) d’uns 6 minuts per fomentar la identificació de complementarietats i la construcció de sinergies entre les organitzacions participants (ofertants i demandants de solucions o possibles col·laboradors).

Es van poder establir més de 120 contactes agendats i informals entre els participants a través de la metodologia emprada.