Gran resposta a la convocatòria del Consell Municipal de Medi Ambient a Vilanova i la Geltrú

Gairebé una trentena d'entitats, associacions i ciutadans van participar a la represa del Consell Municipal de Medi Ambient que es va celebrar ahir al CRIA, sota la presidència del regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet. La sessió del Consell va ser introduïda per Enric garriga, cap de servei de Medi Ambient de l'Ajuntament. 

El primer punt de l'ampli ordre de dia va ser la presentació, per part de Gerard Llobet, de la proposta que el govern ha fet de Pla d'Actuació Municipal (PAM) i que ja ha presentat en diferents àmbits ciutadans. Tot seguit, Gemma Roset, tècnica de Medi Ambient, va presentar el Pla de Camins amb algunes actuacions previstes per a 2016, i d'altres dutes a terme el 2015, com és el cas de la recuperació del camí públic a l'Ortoll que comunica el Corral d'en Cendres amb el camí de Sant Gervasi. També es va anunciar la creació d'un grup de treball específic per aquesta qüestió. Roset també va ser l'encarregada d'exposar les actuacions entorn la Platja Llarga com a espai natural protegit. En aquest sentit, va destacar el Pla d'Usos o la col·laboració amb la Universitat de Barcelona sobre seguiment i evolució de l'estat dunar o de la fauna protegida. També va explicar l'existència de visites pedagògiques a petició, i les actuacions de restauració i protecció natural gràcies a diverses subvencions d'administracions superiors. 

El representant de Garraf Coopera, Enrique Castro, va comunicar al Consell l'experiència que aquesta entitat està duent a terme al Turó del Seu al sector de l'Ortoll. Es tracta d'una parcel·la municipal que, gràcies al treball d'aquesta entitat, vol esdevenir una experiència de recuperació del bosc mediterrani i que, a més pugui servir d'experiment de parc agrari. En aquest sentit, Gerard Llobet ja va anunciar que s'està estudiant com diferents parcel·les municipals que existeixen a la ciutat, puguin ser usades com a horts públics. 

Als següents punts, Xavier Isart, coordinador de l'àrea de Territori i Espai Urbà, va parlar al voltant del Pla de Catàleg de Patrimoni Natural i de la redacció del nou POUM. Sobre el primer va dir que la seva redacció ja estava molt avançada però que ara s'havia d'adaptar a un seguit de noves normatives que no existien en el moment de l'inici de la redacció. Un cop feta aquesta actualització es preveu l'aprovació inicial del document a finals de 2016. Sobre el POUM, Gerard Llobet va explicar que es tracta d'un procés llarg que ha de durar dos mandats i que es tracta d'un document que té una demanda unànime sobre la necessitat d'un nou redactat, ja que el darrer data de 2001. En aquests moments s'estan iniciant els estudis que han de dur al nou document, es cerquen línies de finançament, s'ha establert una col·laboració amb la Diputació de Barcelona, es fa treball intern, es vol impulsar l'oficina de redacció del POUM, i cal estructurar un procés de participació ciutadana, entre d'altres. El document final pot tenir un cost pròxim al 800.000 euros. 

Finalment el Consell Municipal de Medi Ambient va tractar dos temes més. Al primer es va donar informació sobre el Pacte d'Alcaldes i el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible, que l'Ajuntament de Vilanova va aprovar el 2019, i que ara precisa d'un nou compromís i de noves propostes de Pacte pel Clima i l'adaptació al Canvi Climàtic. Per acabar, Gerard Llobet va explicar l'operació de descontaminació que s'havia produït a la benzinera BP (antiga Cotesua), que estaven oberts expedients, i que hi hauria multes i investigacions pels fets.