Els Grups de treball aposten per la continuïtat i reforç del treball en xarxa

Diversos Grups de treball de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat s’han reunit com a tancament de la feina del mandat 2011-2015 i per fixar nous reptes de futur en els àmbits de l’energia, el soroll i la contaminació atmosfèrica, i l’educació per la sostenibilitat.

El Grup de treball d’Energia Sostenible Local es va reunir el 30 de novembre i va comptar amb l’assistència d’una quarantena de representants municipals electes i tècnics. La sessió va servir per posar en comú diverses experiències municipals en l’àmbit de la gestió energètica i fixar les necessitats i prioritats de treball pel proper mandat: abordar la problemàtica de la pobresa energètica, promoure l’eficiència i l’estalvi energètic al sector domèstic i seguir treballant en la millora de la gestió energètica municipal per assolir els compromisos del Pacte d’Alcaldes.

El Grup de treball va mostrar-se favorable a dotar de continuïtat el treball realitzat fins ara a la Xarxa i reforçar-lo de cara als objectius pel 2020.

En segon lloc, l’1 de desembre es van reunir els tècnics dels Grups de treball de Millora de la Qualitat de l’Aire i de Prevenció de la Contaminació acústica, en dues sessions consecutives donada la coincidència de molts dels tècnics d’ambdós grups. Es va posar de manifest en ambdues sessions la necessitat de millorar la coordinació entre els plans i accions sobre qualitat de l’aire, soroll i mobilitat.

Per aquest motiu, es va acordar que de cara el nou mandat existeixi un Grup de treball únic sobre aire i soroll.

Finalment, el 3 de desembre es va trobar el Grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat, on es va avaluar la feina feta sobretot en l’àmbit de les campanyes de sensibilització ambiental i dels recursos de suport que ofereix la Diputació de Barcelona als ens locals.

Es va proposar treballar en nous àmbits des de la perspectiva educativa: biodiversitat urbana o promoure l’acció més enllà del coneixement i estima del medi ambient. El Grup de treball també va acordar continuar treballant en el nou mandat.