La trobada d'Agències d'Energia es consolida com un espai regular i estable d'intercanvi i coordinació

El 20 de novembre es va celebrar una segona reunió d'Agències locals i comarcals d'Energia de Catalunya, organitzada per l'Institut Català d'Energia i la Diputació de Barcelona, en el marc del Club del Pacte d'Alcaldes - Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Hi van assistir una quarentena de representants de 23 ens locals i supralocals diferents: Institut Català de l'Energia, diputacions, consells i agències comarcals i agències locals d'ajuntaments.

La principal conclusió de la trobada és que cal un espai de trobada i per tant es constitueix de forma regular l'Àmbit de treball i intercanvi d'Agències locals i comarcals d'Energia (en el marc del Club del Pacte d'Alcaldes), del qual es faran dues trobades l'any com a mínim.

La trobada va permetre intercanviar experiències i bones pràctiques i detectar els interessos i necessitats comunes de les Agències d'Energia per tal de posar en valor el seu paper de suport al Pacte d'Alcaldes per una Energia Sostenible Local.