El paper de les Agències Regionals o Locals de l’Energia en el Pacte d’Alcaldes

El Club del Pacte d'Alcaldes de Catalunya es va presentar a les Agències d'Energia i Consells comarcals el 18 de novembre. En aquesta reunió es va presentar el nou paper i categoria que la Comissió Europea, a través de l'Oficina Europea del Pacte d'Alcaldes, vol donar a les Agències Regionals, comarcals o locals d'Energia

S’encoratja a les Agències a signar el compromís per esdevenir promotors actius de la Iniciativa del Pacte dels Alcaldes. 

Des de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, a través del Club del Pacte d'Alcaldes, es promourà el suport i coordinació a les Agències d'Energia.

Fins ara a Catalunya tenim més de 500 Ciutats i Pobles Signants del Pacte, entitats Coordinadores del Pacte (4 Diputacions i AMB) i entitats Promotores del Pacte (Xarxa i CILMA).

Les Agències locals o regionals de l'energia són un dels principals catalitzadors de la promoció i creixement del Pacte dels Alcaldes. L'experiència tècnica de les Agències locals o regionals de l'energia (LAREAs) sovint és crucial per assegurar el lliurament de PAES de bona qualitat i per garantir-ne la implementació.

Qui pot formar part del Pacte d’Alcaldes?
Hi ha diversos models d’Agències que coexisteixen. La majoria d’Agències i les seves xarxes podrien participar. No en podran formar part les entitats amb ànim de lucre, amb un mandat projecte a projecte i amb finançament eminentment privat. De totes amneres la decisió s’estudiarà cas a cas I l’elegibilitat es pot comprovar a través de l’oficina de suport (helpdesk) i enviant un email a: coordinators@eumayors.eu

Com formar-ne part?
Omplir el formulari on line : www.eumayors.eu/registration/lareas_en.html
Després de comprovar l’elegibilitat, s’enviarà un compromís a l’Agència. 
Després de la signatura, l’agència serà oficialment reconeguda a la pàgina web del Pacte dels Alcaldes.

Perquè participar?
S’espera que les Agències d'Energia trobin un alt valor afegit en involucar- se en el Pacte dels Alcaldes, amb les oportunitats següents:

  1. Crear o reforçar dinàmiques per a la reducció de CO2 en les seves àrees d’influència;
  2. Compartir la seva experiència amb d’altres;
  3. Guanyar més reconeixement i visibilitat a escala internacional,
  4. Donar a conèixer el seu territori com a pioner;
  5. Participar en fòrums, seminaris, tallers i grups de discussió
  6. Publicitar les seves fites a la web del Pacte dels Alcaldes.
  7. Beneficiar-se de l’experiència d’altres pioners.

De moment a tot Espanya només consta una Agència Regional d'Energia adherida com a tal al Pacte d'Alcaldes. Animem a totes les Agències d'Energia a apuntar-s'hi.