El Verd urbà presenta els primers resultats de la comparació entre 20 municipis

El Cercle de comparació intermunicipal de Gestió Sostenible del Verd Urbà ha celebrat la cloenda a la 2a edició, amb l'anàlisi i presentació dels primers resultats de la comparació dels serveis municipals de verd urbà: parcs i jardins, zones verdes, arbrat viari...

Els Cercles són un sistema de contrastació de dades municipals, mitjançant uns indicadors comuns que han consensuat entre els 20 municipis participants, amb l’objectiu de millorar el servei de verd urbà.

Els Cercles és un projecte integral de la Diputació de Barcelona, impulsat pel Servei de Programació i que des de l’Àmbit de Medi Ambient coordina en tres grans serveis ambientals municipals: la gestió de residus i la neteja viària, l’enllumenat públic i, en aquest cas, el servei de gestió del verd urbà.

Tal i com va destacar Joan Puigdollers, Diputat de Medi Ambient i Espais Naturals, en l’acte de cloenda “després dels serveis de recollida i neteja i enllumenat públic, els serveis de gestió i manteniment del verd urbà són els següents en despesa ordinària en una regidoria de medi ambient i serveis”.

Aquesta segona edició ha suposat l’aposta per la continuïtat d’aquest espai d’intercanvi, amb una consolidació del nombre de municipis participants fet demostra l’interès de la temàtica pels ens locals i del plantejament escollit per la Diputació de Barcelona.

Els Cercles de comparació intermunicipal són, en definitiva, un àmbit de servei transversal que conjumina el suport tècnic que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals amb l’enriquiment mutu que els municipis obteniu de l’intercanvi d’experiències. A més, esdevenen una eina de millora dels serveis municipals en termes d’eficiència, innovació i control de la despesa, cosa que resulta especialment interessant en moments com els actuals en què les circumstàncies obliguen a aplicar solucions imaginatives per aconseguir millorar, any rera any, la qualitat de l’actuació municipal.

Resultats de la 2a edició del Cercle de comparació intermunicipal de Gestió Sostenible del Verd Urbà

Llibre de resultats de la 2a edició del Cercle de comparació intermunicipal de Gestió Sostenible del Verd Urbà (2013)

Informe de conclusions (català / castella)

Es poden destacar algunes dels següents resultats:

 • Els municipis compten amb 11,3 m2 d’espais verds per habitant. La majoria dels municipis assoleixen els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut de dotació d’espais verds (10 - 15m2 / habitant), tant si considerem els m2 equivalents com si considerem només els m2 dels espais verds.
   
 • La mitjana de la dotació d’arbrat per habitant, tant als vials dels municipis (6 habitants/arbre) com als espais verds (9 habitants/arbre), és similar i suficient.
   
 • En el verd urbà es consumeixen 1.800 litres/habitant i any d’aigua per al reg, que suposen el gruix del consum municipal d’aigua, amb el 56,7% del total.
   
 • Les tècniques de telegestió són molt esteses en alguns municipis força avançats en aquesta matèria. Arriben a 1/3 part de la superfície i permeten estalvis significatius d’aigua, d’energia i de temps que poden arribar al 25%. També podem aprendre de les bones pràctiques dels municipis on el percentatge supera el 75% de la superfície regada.
   
 • La major part dels arbres del verd urbà, el 76%, no compten amb cap tractament fitosanitari actiu i resolen les seves problemàtiques per plagues i malures de manera natural, sense cap intervenció.
   
 • La dotació de les àrees de jocs infantils actual fa que la hi hagi 157 nens usuaris per cadascuna de les àrees de joc.
   
 • Predomina la gestió indirecta al servei de verd urbà -amb prop del 65% en termes relatius de despesa i el 68% en termes de la superfície dels espais verds-, tot i que amb diversitat de models i realitats de gestió municipal.
   
 • A cada veí o veïna, la gestió del servei de verd urbà li suposa 19,9 € anuals, que es reparteixen entre la gestió dels espais verds, amb 17,2 €, i la gestió de l’arbrat viari, en una proporció inferior, amb 2,9€.