Els impactes de la reforma del mercat elèctric

El 12 de juliol, el Consell de Ministres va aprovar el Decret sobre la Reforma Elèctrica. Entre els principals canvis introduïts per aquesta reforma, hi ha l'augment dels peatges tarifaris que paguem els consumidors i la retallada de les primes a les energies renovables.

Davant la complexitat i inseguretat que ha generat aquesta reforma, des de la Diputació de Barcelona es va considerar necessari que els ajuntaments i ens locals poguessin conèixer de la mà d'experts del sector energètic les principals afectacions i implicacions de la reforma, tant des del punt de vista de consumidors d'energia com des del punt de vista de productors d'energia. 

Per tot això, la Diputació de Barcelona va organitzar ahir la jornada Els impactes de la reforma del mercat elèctric (Real decreto ley 9/2013) i el futur de les energies renovables, dins del projecte europeu SEAP PLUS.

Tal i com va assenyalar en el seu discurs de benvinguda la diputada adjunta de Medi Ambient, Mercè Rius, «aquesta modificació del marc normatiu no ens fa ser gaire optimistes, però hem de saber trobar vies per continuar treballant perquè els municipis aconsegueixin un estalvi energètic i econòmic i per a la millora del medi ambient». Segons Mercè Rius, «el coneixement actualitzat del marc normatiu del sector de l'energia és una premissa inexcusable per poder dissenyar correctament les estratègies que poden emprendre els ens locals per tal de donar compliment als compromisos derivats de la seva adhesió al Pacte dels alcaldes i alcaldesses».

Les intervencions posteriors dels ponents, dins de la prudència necessària al referir-se a una normativa encara en tramitació, van dibuixar un escenari molt difícil per a les instal·lacions fotovoltaiques actualment en funcionament, així com una rendibilitat molt complicada els propers anys per a les noves instal·lacions en règim d'autoconsum, degut a l'aparició d'un nou peatge de suport. En canvi, semblen aparèixer oportunitats d'estalvi amb la nova estructura de càlcul de tarifes, en particular per a aquells ens locals que facin l'esforç d'adequar les seves potències contractades.

Els prop de 150 assistents a  la jornada van estar d'acord en què el nou Decret sobre la Reforma Elèctrica implica un canvi d'escenari molt important pelr as ens locals i, per això, demanen poder continuar rebent l'assessorament i el suport de diputacions i associacions municipalistes.