Mapa dels equipaments d’educació ambiental públics de la província de Barcelona


La Diputació de Barcelona ha presentat un mapa dels equipaments d’educació ambiental públics de la província de Barcelona, aprofitant la celebració el Dia Mundial de l'Educació Ambiental el 26 de gener. La Diputació en gestiona una tercera part.

La Diputació de Barcelona ha publicat un inventari d’equipaments públics d’educació ambiental de la província, que ja es pot consultar en una capa del Sistema d’Informació Territorial d’Acció Climàtica (SITAC). El mapa, promogut per l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica mostra que gran part dels 155 equipaments inventariats a la província han estat impulsats per administracions supramunicipals. 

El cens ha estat elaborat a partir de fonts públiques i una enquesta en línia als ens locals de Barcelona, mostra que:

 • Prop del 70% d’espais on s’informa o es desenvolupen activitats d’educació tenen una administració supramunicipal al darrere: són tots els equipaments ubicats dins de la Xarxa de Parcs Naturals gestionats per la Diputació de Barcelona (51) i les Jugateques ambientals que hi ha als parcs metropolitans que gestiona l’Àrea Metropolitana de Barcelona (49), en ambdós casos en concertació amb els municipis.
   
 • Malgrat això, 32 municipis tenen algun espai o equipament d’educació ambiental de titularitat municipal.
   
 • Per tipologies, uns 20 centres es poden considerar equipaments d’educació ambiental amb una programació estable i oferta diversa tant per escoles com per públic adult, i 31 són estrictament punts d’informació.
   
 • L’estudi també va entrevistar personal tècnic municipal, que va destacar que les principals mancances d’aquests equipaments són la dificultat de disposar d’un equip estable de persones que duguin a terme les activitats, així com la manca de pressupost per poder-les executar.
   
 • A banda, cal destacar l’Ajuntament de Barcelona, amb una xarxa d’equipaments d’educació ambiental pròpia, la XEAB, amb 19 punts.
   

No s’han inclòs en l’inventari els equipaments de gestió de residus (deixalleries, plantes de triatge o tractament entre altres) o de tractament d’aigua que desenvolupen visites a les seves instal·lacions.

Si teniu un equipament d’educació ambiental al vostre municipi i no surt al visor, ens podeu escriure a oteducaciopa@diba.cat i l’afegirem.

I recordeu que fins al 8 de febrer ens podeu sol·licitar suport tècnic, en el cas que vulgueu millorar algun aspecte del vostre equipament o en vulgueu redactar el pla director. 

Un pla conjunt d’educació ambiental
 

La Diputació de Barcelona, mitjançant les àrees d’Espais Naturals i Infraestructura Verda i Acció Climàtica i Transició Ecològica, desenvolupa des de fa anys un pla conjunt d’educació ambiental entre els àmbits de la Xarxa de Parcs Naturals i de medi ambient. Davant de la crisi climàtica i de biodiversitat, el treball promou objectius de sostenibilitat que també estan recollits en els plans de mandat corporatius, de la Unió Europea i de l’Agenda 2030.

Tant als espais protegits, com en l’àmbit de la sostenibilitat local, l’educació ambiental s’està consolidant cada vegada més com una eina de gestió. El pla conjunt d’educació ambiental és un exemple de cooperació entre àrees, que explora les possibilitats de sinergia en àmbits com la comunicació i la difusió interna i a la ciutadania, la disponibilitat de recursos, la formació conjunta o l'organització de jornades. També incideix en aspectes més específics, com ara el compartiment d’informació o la transferència de metodologies.

En aquest sentit, la Declaració del Congrés Nacional d’Educació Ambiental, a la qual està adherida la Diputació de Barcelona, subratlla que des del treball cooperatiu es podran generar actuacions transformadores i de futur.

D’altra banda, la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona s’ha dotat d’un Pla marc d’educació ambiental i voluntariat (2022-2026), que es desplegarà a cadascun dels espais protegits i que s’estructura a partir de la participació activa dels agents del territori.