Aprovat el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per al 2023

Només per als municipis membres de la Xarxa de la província de Barcelona

Podeu trobar tota la informació a la pàgina web del Catàleg de serveis.

La Diputació de Barcelona ha aprovat el Catàleg de serveis pel 2023. Des de l'Àrea d'Acció Climàtica s'ofereixen 20 recursos econòmics, tècnics i materials per acompanyar els ens locals en els grans reptes ambientals: transitar cap a un model energètic renovable i just, adaptació al canvi climàtic, millorar la recollida de residus, avaluar la contaminació ambiental i empoderar la ciutadania cap a una nova cultura de la sostenibilitat. Correspon a 3 recursos econòmics (1,1 M€) i 17 recursos tècnics i materials (1,4 M€).

La gran majoria d'ajuts (15) són per a la redacció i desenvolupament de projectes tècnics. Els materials (2) són per a recursos d'educació ambiental i exposicions de medi ambient. Els ajuts econòmics (3) se centren a donar suport a la implantació d’accions sostenibles, a l’adequació acústica de locals i a activitats de sensibilització i educació ambiental.

El Catàleg de serveis s’ha aprovat en el Ple d'aquest dijous, 22 de desembre. A partir del 28 de desembre, els ens locals de la província poden presentar les seves sol·licituds a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT).  El termini per demanar la majoria de recursos finalitza el 9 de febrer de 2023.