Image resize threshold of 9999 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

Us animem a adherir-vos a la Declaració del II Congrés Nacional d’Educació Ambiental: per transitar de l’acció individual a la transformació col·lectiva


Pel 26 de gener, Dia Mundial de l'Educació Ambiental

En ocasió del Dia Mundial, el Congrés fa una crida a les persones i les organitzacions interessades a adherir-se a la Declaració del II Congrés Nacional d’Educació Ambiental “Per transitar l’acció individual a la transformació col·lectiva”.

A la propera Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat proposarem l'adhesió a aquesta Declaració

El 24 de novembre del 2021 va tenir lloc la sessió de cloenda del II Congrés Nacional d’Educació Ambiental, que en va presentar les conclusions i una Declaració que crida a l’adhesió de les persones i les organitzacions que treballen per transitar de l’acció individual a la transformació col·lectiva a través de l’educació ambiental.

Sobre l’objectiu i el lema de la primera edició del Congrés —Teixir aliances per avançar en educació ambiental—, la segona edició ha fet èmfasi en el trànsit de l’acció individual a la transformació col·lectiva i ha estat un laboratori de síntesi de coneixement de l’educació ambiental a Catalunya. El Congrés s’ha bastit sobre unes Bases compartides per transitar a la cultura de la sostenibilitat entesa aquesta com el conjunt de coneixements, valors i pràctiques que la ciutadania, tant individualment com col·lectivament, ha de desenvolupar amb responsabilitat, racionalitat i creativitat per afrontar les problemàtiques socioambientals, defensant els drets bàsics de les persones dins dels límits ecològics del planeta.

L’excepcionalitat de la pandèmia ha configurat un format de trobades mensuals en línia, que s’ha estès del novembre de 2020 al de 2021 i que ha configurat un cicle enriquidor per incorporar idees i estratègies innovadores als centres educatius, les universitats, les entitats i les administracions que promouen l’educació ambiental. 

Impulsat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Girona, la Societat Catalana d’Educació Ambiental i, en representació de les universitats, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat de Barcelona, les 8 sessions del CNEA 20/21 han aplegat 25 ponents i més d’un miler d'assistents.
 

Us animem a adherir-vos a la Declaració i definir el vostre full de ruta per transitar col·lectivament cap a una nova cultura de la sostenibilitat
 

El Congrés ha presentat una Declaració que recull les conclusions que han elaborat, de forma conjunta i participativa, els participants i que es recullen en un decàleg de conclusions.

L'esmentat Decàleg inclou una sèrie de principis entre els que destaca la necessitat de la transformació col·lectiva, sobretot des de les aliances, i l'educació ambiental com a resposta i aposta necessària, l'acció a escala local, la generació d'experiències transformadores i des de la participació, i l'ús de les emocions - però evitant l'ansietat - i els nous llenguatges per a l'educació ambiental.

Els participants en el Congrés han assumit que les propostes que es deriven del decàleg no es poden portar a terme sense el compromís ferm de les persones i les organitzacions vinculades a l’àmbit de l’educació ambiental, i han adquirit diversos compromisos en aquest sentit. 

Per aquest motiu, s'insta a les administracions públiques, persones, entitats i col·lectius implicats en l'educació ambiental, a adherir-se a la Declaració i adoptar-ne els compromisos per definir un full de ruta per al trànsit de la societat cap a una nova cultura de la sostenibilitat.

Podeu descarregar-vos el text de la Declaració del II Congrés Nacional d’Educació Ambiental, CNEA 20/21: per transitar de l’acció individual a la transformació col·lectiva 

Més informació i notificació de l'adhesió a la web del CNEA