Catàleg de Serveis 2022 de la Diputació de Barcelona: recursos d'interès pels municipis de la província de Barcelona membres de la Xarxa

La Diputació de Barcelona ha aprovat i publicat el Catàleg de Serveis 2022 destinat als ens locals de la província de Barcelona.

Per l'interès dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat d'aquest àmbit, us destaquem alguns dels recursos del Catàleg en funció dels temes dels Grups de treball de la Xarxa.

Nota de premsa del Catàleg

Butlletí especial de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
 

Recursos per temes dels Grups de treball de la Xarxa:

Alineament de les polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)  

Finançament per a projectes singulars d'aplicació de l'Agenda 2030 i els ODS

Guia pràctica per a elaborar l'Agenda 2030 Local

Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI)

 

Transició energètica local

Suport a la implantació d’accions sostenibles

Suport a les agències d'energia

Planificació per a la transició energètica i  el clima

Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovables

Suport a la gestió de comunitats energètiques o mecanismes similars per la transició energètica

Projectes d'educació ambiental per la transició energètica

Adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbana

Estudis d'eficiència energètica d'equipaments esportius

Equipaments: planificació i projectes d'edificis d'equipaments sostenibles


Adaptació al canvi climàtic

Suport a la gestió sostenible de la infraestructura verda/blava urbana

Suport a la gestió sostenible de l'abastament d'aigua

Activitats de sensibilització i educació ambiental en ecosistemes aquàtics continentals (Va d'aigua)

Control sanitari de l'aigua de consum humà  

Control sanitari d'instal·lacions de baix risc susceptibles de transmetre la legionel·la  

Millora d'infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà

Estudi de les afectacions de les línies de transport de subministraments de serveis  

Millora de les xarxes de serveis urbans

Espai públic: planificació i projectes d'espais públics saludables i resilients

Millora de rieres, torrents i barrancs en sòl urbà

Verd urbà: planificació i millora

Avaluació de la qualitat de les aigües
 


Mobilitat sostenible, soroll i qualitat de l'aire

Promoció de la mobilitat sostenible

Cessió de bicicletes elèctriques

Adequació acústica de locals

Avaluació del soroll

Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció

Estudis de la qualitat de l'aire

Mesures dels camps electromagnètic

Adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbana 

Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana  

Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible


Educació ambiental

Activitats de sensibilització i educació ambiental

Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambiental

Projectes d'educació ambiental per la transició energètica

Activitats amb monitoratge de sensibilització ambiental

Materials d’educació ambiental en préstec

Exposicions de medi ambient

Activitats de sensibilització i educació ambiental en ecosistemes aquàtics continentals (Va d'aigua)


Economia circular

Suport a la gestió dels residus, la neteja viària i a l'economia circular 

Suport en la gestió de l'amiant

Adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbana

Porta a ResiduRecurs

Projectes territorials innovadors

Actuacions de suport a la indústria


Polítiques alimentàries sostenibles

Suport a la gestió sostenible de la infraestructura verda/blava urbana

Garantia del dret a l'alimentació

1
Categories:
Notícies