Recursos de suport a la sensibilització acústica per la Setmana Sense Soroll: SUSPESA LA SETMANA SENSE SOROLL

SUSPESA LA SETMANA SENSE SOROLL 2020

Per la resta de l'any, un cop superada la situació de crisi sanitària actual, podeu sol·licitar recursos de sensibilització acústica.

Aquestes activitats vinculades o associades al soroll/acústica poden ser de qualsevol tipus: tallers, xerrades o conferències, publicació articles, notes de premsa, fetes de manera individual, grups, col·lectiva, oberta tothom, o preparat específicament per algun col·lectiu com a professionals del sector, escoles, ciutadania. L’objectiu és que se’n parli i que el missatge arribi a un ventall ampli de la societat.

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ofereixen recursos de suport als ens locals sota el catàleg de recursos “La Xarxa sona bé”.

PROCEDIMENT D'ADHESIÓ I PETICIÓ DE RECURSOS

1. Veure el Catàleg de recursos La Xarxa sona bé, que inclou recursos de la Diputació de Barcelona, l'AMB i la Generalitat de Catalunya

2. Fer les peticions de suport i recursos per separat a cada entitat ofertant en concret i en l’àmbit competencial corresponent a cada municipi.

Salut i benestarEducació de qualitatCiutats sosteniblesAliança pels objectius