Oferta de recursos d'educació ambiental pel Dia Mundial de l'Aigua 2020

El Dia Mundial de l'Aigua se celebra anualment el 22 de març. Enguany, les Nacions Unides han acordat dedicar l'efemèride a la relació entre l'aigua i el canvi climàtic. La Diputació de Barcelona ofereix recursos de sensibilització per donar suport a les accions dels ens locals de la província.

El Dia Mundial de l'Aigua (World Water Day)  se celebra anualment el 22 de març com un mitjà per centrar l'atenció en la importància de l'aigua dolça i la defensa de la gestió sostenible dels recursos d'aigua dolça. L'Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 22 de de març de 1993 com el primer Dia Mundial de l'Aigua.

El tema del Dia Mundial de l'Aigua 2020 tracta l’aigua i el canvi climàtic, i com es vinculen de manera inextricable les dues. L’adaptació als efectes de l’aigua del canvi climàtic protegirà la salut i salvarà vides, lL’ús d’aigua de manera més eficient reduirà els gasos d’efecte hivernacle dels sistemes de tractament.

No ens podem permetre esperar. Tothom hi té un paper a jugar.


Aigua i canvi climàtic

Tal i com posen de manifest els informes internacionals, però també els propis de Catalunya - Tercer informe sobre canvi climàtic a Catalunya -, els efectes del canvi climàtic en la disponibilitat de recursos hídrics a Catalunya constitueixen un dels impactes clau per al desenvolupament del país durant els decennis vinents. La importància de l’aigua en les necessitats humanes i en el manteniment dels ecosistemes converteix els recursos hídrics en un dels components més rellevants pel que fa a la sostenibilitat territorial. Per aquest motiu, les accions de sensibilització i educació ambiental adreçades a un ús eficient del recurs i a l'estalvi son importants.

Complementàriament, els sistemes aquàtics continentals inclouen rius, estanys (o llacs), llacunes (o estanyols) i embassaments com a masses d’aigua superficials. Aquests sistemes recullen tant les influències climàtiques com les que són fruit de l’activitat humana. El canvi climàtic afecta la quantitat i la freqüència de les pluges i l’evapotranspiració que s’efectua a la conca; però també la biodiversitat dels sistemes aquàtics continentals pot ser afectada pel canvi climàtic. Els ecosistemes aquàtics mediterranis presenten una diversitat elevada de fauna i flora, i per bé que la biota s’ha adaptat als canvis hidrològics extrems, l’increment d’aquests pot posar-la al límit de la capacitat de resiliència. Això pot empitjorar les condicions vitals dels organismes i, a mitjà termini, deixar nínxols buits i exposats a la invasió per espècies no natives. En pot resultar l’homogeneïtzació de les comunitats i la disminució del nombre d’espècies endèmiques, ara per ara molt més abundants que en moltes altres regions climàtiques. Per tant, un segon àmbit de treball des de la sensibilització i l'educació ambiental és el coneixement d'aquests sistemes aquàtics continentals i, per exemple, els riscos associats a la presència d'espècies exòtiques invasores. El programa Va d'Aigua de la Diputació de Barcelona incloure recursos educatius sobre la matèria que s'inclouen en l'oferta que presentem.


El Dia mundial de l'Aigua a Catalunya

L’Agència Catalana de l’Aigua , la Diputació de Barcelona  i l’Àrea Metropolitana de Barcelona , sota la coordinació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat , ofereixen recursos de suport als ens locals – en els seus àmbits territorials – per tal s’adhereixin al Dia Mundial de l’Aigua 2020 i impulsin accions al voltant d’aquesta data.

Els objectius de la campanya del Dia mundial de l'Aigua 2020 a Catalunya són:

 1. Unificar esforços des de les diferents administracions i sumar energies per poder oferir a la ciutadania activitats al voltant del DMA2020.
 2. Campanya paraigües diversa, amb activitats projectades per diferents perfils de públic.
 3. Amb un eix vertebrador de contingut clar i transversal: sequera, estalvi i eficiència .
 4. Centralitzada i coordinada la informació sota un sol paraigües que faciliti l'accés.Procediment per sol·licitar els recursos de suport de la Diputació de Barcelona

(també a l'enllaç)
 

1. Adherir-se i manifestar compromís amb el Dia Mundial de l’Aigua 2020

Els ens locals membres de la Xarxa que s'adhereixen al Dia Mundial de l'Aigua 2020 són les que comparteixen els seus objectius.

Si esteu d'acord amb:

 • Incentivar i actuar per un ús eficient de l’aigua, que permeti reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en els consums associats a la distribució - promovent l'ús de recursos alternatius - i les emissions dels sistemes de tractament i depuració.
 • Promoure l’adaptació als efectes del canvi climàtic sobre el cicle de l'aigua, la qual cosa suposa una millora per a la salut i la qualitat de vida de les persones, i la biodiversitat dels ecosistemes aquàtics continentals.
 • Implicar a les entitats i ciutadania del vostre territori, per explicar que no ens podem permetre esperar més i tothom hi té un paper a jugar en la migitació i adaptació al canvi climàtic, i en concret en el cicle de l'aigua i els sistemes aquàtics continentals.

Us podeu adherir al Dia Mundial de l'Aigua enviant un acord d'adhesió amb aquests tres punts a xarxasost@diba.cat.
 

2. Veure l'Oferta de recursos de la Diputació de Barcelona i del programa Va d'Aigua (els recursos del Va d'Aigua es poden sol·licitar tot l'any també) que donen resposta als vincles entre aigua i canvi climàtic: ús eficient del recurs i efectes en els sistemes aquàtics continentals.
 

3. Fer les peticions de suport i recursos per separat a cada entitat ofertant en concret i en l’àmbit competencial corresponent a cada municipi.

- Els municipis de la província de Barcelona poden trametre les seves peticions a través del Formulari de la Diputació de Barcelona Termini de peticions: 28 de febrerTallers a realitzar entre el 16 de març al 9 d’abril, ambdós inclosos
 

4. Donar d’alta les activitats pròpies i cedides que s’organitzaran a l’Agenda de l’Aigua de l’ACA

Oferta de recursos pel Dia Mundial de l'Aigua

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és l'espai de coordinació on les diverses administracions supramunicipals han ofert recursos als ens locals. Podeu veure les Ofertes de recursos per als ens locals de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Recursos de la Diputació de Barcelona

Els recursos que ofereix la Diputació de Barcelona tenen com a objectius:  
 1. Donar suport a les iniciatives locals destinades a públic familiar i ciutadania.
 2. Ajudar a la difusió i amplificació de l’activitat dels municipis.
 3. Generar idees per a activitats dels municipis.

Els recursos d'inclouen en tres categories:

Exposicions
 

1.Exposició La Vida de l’Aigua. Inclou 1 visita dinamitzada
   

Tallers


1.Contacontes del Sr. Riu: familiar i infantil (doble sessió de 30' cadascuna)

2.Taller de jocs: Ecosistemes en equilibri Parelles exòtiques: familiar i cicle superior de primària (5è-6è) fins a 1er cicle d’ESO (12 i 2n ESO) (90')

3.  El Joc del Riu. Familiar i secundària (120')
  4.  L’Aigua a la llar: aprenem a estalvi aigua i diners
 
 • L’Aigua a la llar (Versió escolar)
 • Entendre el rebut de l’aigua per estalviar aigua i diners (Versió adults).

Materials
 

1.Díptic “ Com estalviar aigua a la llar” (es poden  sol·licitar un màxim de 100 exemplars)
  2. Díptic “ Saps com estalviar aigua ?” (es poden  sol·licitar un màxim de 100 exemplars)
  3.  El Conte del Sr. Riu (es poden  sol·licitar un màxim de 20 exemplars a justificar)   4. Guia d’espècies exòtiques (es poden  sol·licitar un màxim de 20 exemplars a justificar)
5. El Joc del Riu: plataforma digital (accés online lliure)

Recursos de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Activitats i visites

 1. Activitat “Coneix millor l’aigua!”
 2. Clar com l’aigua
 3. Activitat inclusiva (persones amb NESE): L’aventura de l’aigua (NOVA!)

Tallers per a públic familiar:

 1. El twister de l’aigua (NOVA!)
 2. Aigua va (NOVA!)

Visites guiades a les depuradores de:

 1. El Prat de Llobregat
 2. Gavà-Viladecans
 3. Sant Feliu de Llobregat
 4. Begues
 5. Montcada i Reixac

Visites guiades combinades depuradora i entorn:

 1. Visita a la depuradora i Casa de les Aigües de Montcada i Reixac
 2. Visita a la depuradora de Gavà i a les dunes litorals de la platja de Viladecans
 3. Visita a la depuradora de Gavà i a l’espai natural de la Murtra
 4. Visita a la depuradora del Besòs i flora i fauna a la desembocadura del Besòs

Recursos complementaris

Activitats prèvies i posteriors (online) a les activitats i visites:

 1. Prèvies per a formació no reglada (particulars, educació en el lleure i gent gran)
 2. Prèvies per a formació reglada (primària, secundària, cicles formatius)
 3. Prèvies per a formació no reglada (particulars, educació en el lleure i gent gran)
 4. Prèvies per a formació reglada (primària, secundària, cicles formatius)
 5. Vídeo del cicle de l’aigua
 6. Pòster cicle de l’aigua

Dossiers de les visites a les depuradores:

 1. El Prat de Llobregat
 2. Gavà-Viladecans
 3. Sant Feliu de Llobregat
 4. Begues
 5. Montcada i Reixac
 6. Visita combinada depuradora i Casa de les Aigües de Montcada i Reixac

Tota la informació del programa és a http://guiadidactica.amb.cat


Dia Mundial de l'Aigua 2020. Concurs de l'ACA

L’ACA, com a administració de gestió pública de l’aigua a Catalunya participa activament en el Dia Mundial de l’Aigua, una cita emblemàtica que es celebra cada any el dia 22 de març. El nostre objectiu és trobar un espai de participació on poder compartir les mirades particulars i/o col·lectives en la reflexió i la sensibilització sobre l’aigua,  un element tan fràgil i vulnerable i, alhora, tant essencial per garantir la qualitat i la sostenibilitat del medi ambient i el benestar i la qualitat de vida de les persones.

L’Agència Catalana de l’Aigua celebra enguany els 20 anys de la seva creació fruit de la fusió de tres organismes que ja venien planificant i gestionant el cicle de l’aigua a Catalunya des de la recuperació de la Generalitat: la Junta de Sanejament, la Junta d’Aigües i la direcció general d’Obres Hidràuliques. Aquest període ha estat marcat per l'important desplegament dels serveis del cicle de l’aigua gràcies a la creació del primer impost ambiental finalista al nostre país, el cànon de l’aigua, que paguem tots i totes a la factura de l’aigua i que ens ha permès desenvolupar el Pla de sanejament de Catalunya, amb més de 520 depuradores en servei i el 97% de la població sanejada, així com també la construcció de nombroses d'infraestructures hidràuliques pioneres per a garantir l’aigua per a tots els usos i, alhora, la recuperació, la conservació i la millora dels rius, rieres i altres ecosistemes aquàtics del nostre país, tal com demana una societat que es vol moderna, de progrés i sostenible.

Tota aquesta feina ens encoratja per a commemorar l’edició del Dia Mundial de l’Aigua posant en valor els nostres rius i rieres, des del seu naixement fins a la seva desembocadura.

EL CONCURS 

Enguany volem celebrar aquest dia organitzant un concurs d’imatges amb els rius i rieres en el punt mira de les nostres càmeres fotogràfiques i telèfons mòbils . Per això, i mitjançant els espais de participació que són les xarxes socials de Instagram i Facebook, us proposem un concurs que consisteix en publicar fotografies sobre el lema “Els rius i rieres de Catalunya” amb l’etiqueta: #acaworldwaterday2020

El concurs d’enguany es durà a terme amb la col·laboració del perfil d’Instagram de @cec_cat (Centre Excursionista de Catalunya) amb qui es farà la promoció i selecció de les imatges que es presentin. 

LES BASES

Consulta les bases per poder participar al concurs. 

TERMINI PER PRESENTAR LES IMATGES

El termini per presentar les imatges començarà el dia 1 de febrer i finalitzarà el dia 1 de març.

ELS PREMIS

Les 24 imatges que hagin estat seleccionades com a guanyadores rebran un diploma de reconeixement i un obsequi, que aquest anys és en una sessió per fer kaiac al riu Ter per a dues persones. L’Agència organitzarà un acte pel lliurament dels premis als finalistes, que rebran un diploma acreditatiu i un obsequi. Es contactarà amb els finalistes per fer-los arribar la invitació a l’acte esmentat.

Us animen a participar!