La Xarxa compensa les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle

Des de l'any 2010, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat calcula i compensa la petjada de carboni de la seva activitat. Acaba de calcular i compensar les emissions dels anys 2017 i 2018. Com a novetat, la Xarxa s'ha adherit i ha compensat les emissions a través del Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de Catalunya, impulsat per l'Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya; d'aquesta manera els crèdits es destinen a projectes locals

Les emissions generades en els dos exercicis calculats (2017 i 2018) corresponen a 40 tones de GEH.

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, després d’haver implementat mesures de reducció d’emissions en les seves activitats, ha compensat la totalitat de les emissions que no ha pogut reduir del seu inventari dels anys 2017 i 2018. Aquestes emissions suposen una quantitat arrodonida de 40 tCO2equiv. (exactament 18,08 Tn per l'any 2017 i 21,80 Tn per l'any 2018), i que s’han estimat segons la metodologia ISO 14064: part 1 i inclouen les següents fonts d’emissió: emissions directes del consum de gas natural de les calderes, del consum de gasoil dels vehicles i les fuites de gasos fluorats dels equips de refrigeració, també s’inclouen les emissions indirectes del consum d’electricitat de les instal·lacions i dels nous vehicles elèctrics. Els crèdits adquirits per a compensar les emissions provenen del Programa voluntari de compensació de la Generalitat de Catalunya de la bossa 1. 

Els crèdits adquirits, corresponen a projectes de reducció d’emissions de GEH que formen part del Programa voluntari de compensació d’emissions de les convocatòries 2016 i 2017 i concretament aquells que s’han pogut verificar en aquesta primera fase. Per motius de simplificació i racionalització, els projectes que han entrat en aquesta primera fase es venen tots en bossa i en concret formen part de la Bossa 1 de crèdits de GEH. És a dir, quan s’adquireixen crèdits de GEH d’aquest Programa, no s’estan adquirint crèdits de les reduccions d’emissions d’un projecte concret ja que seria molt dificultós quadrar les tones disponibles amb les demandades, si no que s’adquireixen d’un grup de projectes. En l’enllaç de sota podeu trobar informació sobre les entitats socials i els projectes que formen part d’aquesta Bossa 1.

Informe de les emissions de la Xarxa 2017 i 2018

Certificat de compra i cancel·lació de crèdits de GEH

Fitxa dels projectes de reducció d’emissions que generen els crèdits de GEH.