La Xarxa promourà l’aterrament del concepte d’economia circular i verda al món local

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, amb el suport de la Fundació Fòrum Ambiental, disposa ja d’un Pla per a l’impuls de l’economia circular i verda al món local 2016 – 2019de la Xarxa. 

L’economia circular és un model econòmic orientat a l’assoliment de sistemes de producció i consum regeneratius que busquen aconseguir productes i recursos dins d’un cicle continu, conservant el capital natural, optimitzant el recursos renovables i minimitzant els no renovables i els riscos del sistema. L’economia verda va més enllà i incorpora aspectes com la dimensió social i la resiliència dels ecosistemes.

Les ciutats juguen un paper important en l’economia circular i és una oportunitat per a la seva promoció econòmica, per al foment de l’ocupació i per al finançament de nous models de negoci. La simbiosi industrial és, en aquest sentit, una eina d’aplicació pràctica dels conceptes d’economia circular en el teixit productiu.

Els municipis poden actuar amb diferents rols. D’una banda com a impulsors, aplicant l’economia circular no només en compra verda, sinó també en la forma de coordinar i gestionar processos i recursos que tinguin internament. Per altra banda com a facilitadors, promovent la sensibilització i/o oferint eines a les empreses per orientar-se cap a l’economia circular. I també, realitzant accions de sensibilització per als mateixos ciutadans perquè coneguin quin rol es pot tenir com a consumidor/usuari per a promoure el canvi cap a l’economia circular.

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat – a través del Grup de treball d’Economia circular i verda -  i la Diputació de Barcelona volen posar en els seus objectius estratègics la promoció de l’economia circular i verda i l’acompanyament al món local en el procés de coneixement, formació i identificació d’oportunitats al voltant d’aquestes temàtiques.

Aquesta intenció s’ha concret en la redacció i aprovació del Pla per a l’impuls de l’economia circular i verda al món local 2016 – 2019 de la Xarxa amb l’objectiu de treballar per assolir els objectius esmentats, tot buscant implementar un conjunt d’activitats.

La proposta que aquí es presenta té un plantejament pràctic, amb línies de treball orientades a acompanyar el món local en “l’aterratge” del concepte d’economia circular, aportant eines per a la identificació d’oportunitats i per al seguiment i avaluació dels potencials projectes. Es pretén que els polítics i tècnics locals apliquin l’economia circular com a un concepte pràctic i dinamitzador de la promoció econòmica, la millora ambiental i la competitivitat i resiliència territorial.

Aquesta proposta pot ser una oportunitat, també, per enfortir les capacitats del món local a l’hora de sol·licitar projectes relacionats amb l’estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i concretament el seu programa de Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) procedents de l’Estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea.

L’objectiu principal de la proposta és dotar de coneixement i eines als polítics i tècnics municipals per tal de passar del concepte teòric d’economia circular i verda a projectes pràctics.

El projecte s’emmarca dins de les reunions de treball realitzades per la Xarxa de ciutats i pobles per la sostenibilitat, específicament el Grup de treball d’Economia circular i verda, tot i que també d’interès per altres espais de la Xarxa com el Grup de treball d’Energia Sostenible Local o la Comissió per la gestió local del cicle de l’aigua.

La Comissió permanent del Grup de treball d’Economia circular i verda ha validat el document. La Comissió està formada per referents del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Agència de Residus de Catalunya, el Servei de Teixit Productiu i la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, la Secretaria tècnica de la Xarxa i la Fundació Fòrum Ambiental, en tant que assessor del grup.

Els objectius específics d’aquest full de ruta són:

  1. Divulgar i formar els òrgans decisors i tècnics municipals en el concepte d’economia circular i verda.
  2. Exemplificar els potencials beneficis de l’economia circular i verda mitjançant casos pràctics nacionals i internacionals.
  3. Proporcionar eines de diagnòstic d’oportunitats, pla d’aplicació i avaluació dels projectes d’economia circular i verda.
  4. Generar coneixement compartit mitjançant la participació activa i presentació de projectes d’economia circular i verda en curs dels membres de la Xarxa.

Les actuacions s’iniciaran l’any vinent amb un cicle de seminaris de conceptualització i metodologies de treball dirigit a electes i tècnics municipals tant de promoció econòmica com de medi ambient, i la publicació d’una Guia sobre l’Economia circular i verda al món local pas a pas.

Si teniu més interès podeu contactar amb la Secretaria tècnica de la Xarxa: xarxasost@diba.cat