La Xarxa promourà l’aterrament del concepte d’economia circular i verda al món local