La Comissió Europea presenta un paquet de propostes per transformar el sistema d'energia de la UE

La Comissió Europea ha presentat avui un paquet de propostes en el marc de l'estratègia de la Unió Energètica per tal d'oferir un nou acord per als consumidors d'energia, redissenyar el mercat europeu de l'electricitat, actualitzar l'etiquetatge d'eficiència energètica i revisar el règim de comerç de drets d'emissions a la UE.

Font: Comissió Europea

El paquet constitueix un pas important cap a l'aplicació de l'estratègia de la Unió Energètica amb una política de canvi climàtic amb visió de futur, que es va posar en marxa com una de les prioritats polítiques de la Comissió Juncker el febrer de 2015. Les propostes d'avui posen de relleu el principi de "prioritzar l'eficiència energètica" i situen les llars i els consumidors comercials al centre del mercat europeu de l'energia.

El vicepresident de la Comissió Europea i responsable de la Unió Energètica, Maroš Šefčovič, ha declarat que "avui s'ha donat un pas decisiu cap a la consolidació de la normativa de l'objectiu de la UE de reduir com a mínim un 40% les emissions d'aquí a 2030".

"El meu missatge als nostres socis mundials abans de la conferència sobre el clima a París: la UE manté els seus compromisos internacionals. I el meu missatge als inversors, les empreses i la indústria: invertiu en energies netes; són aquí per quedar-s'hi i seguir creixent. Amb aquestes propostes, Europa està un cop més mostrant el camí i liderant la transició mundial cap a una societat hipocarbónica", ha afegit el vicepresident.

Un règim europeu de comerç de drets d'emissions adient per al futur

El règimde drets d'emissions (RCDE) de la UE és l'instrument principal d'Europa per lluitar contra el canvi climàtic i situar la UE en el camí cap a una economia hipocarbónica. La proposta d'avui envia un senyal fort a la comunitat internacional just abans de la cimera del clima de París. La proposta arriba en un moment crític en què d'altres parts importants, com ara el G7 i la Xina, també han mostrat la seva ferma determinació. La Comissió ha revisat el règim de comerç de drets d'emissions per tal de garantir que segueixi essent la forma més eficaç i rentable de reduir les emissions durant la propera dècada. Aquest és el primer pas legislatiu cap a l'aplicació del compromís de la UE de reduir com a mínim un 40% les emissions de gasos d'efecte hivernacle abans de 2030. Les accions ambicioses creen oportunitats de negoci i obren nous mercats per a la innovació i l'ús de les tecnologies de baixa emissió de carboni. La proposta d'enfocament més específic té l'objectiu de mantenir la competitivitat internacional dels sectors industrials que pateixen més risc de veure la seva producció reubicada fora de la UE a jurisdiccions menys exigents en matèria d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, així com promoure la inversió energètica cap a energies alternatives més netes i innovadores. A més, la Comissió proposa que els Estats membres utilitzin els ingressos procedents del comerç d'emissions per finançar mesures adreçades a ajudar a tercers països en l'adaptació a les repercussions del canvi climàtic.

Revisió del etiquetatge d'eficiència energètica per fer-lo més clar

Prioritzar l'eficiència energètica és un principi nuclear de l'estratègia de la Unió Energètica, ja que és una manera eficaç de reduir les emissions, de fer que els consumidors estalviïn i de reduir la dependència de la UE de les importacions de combustibles fòssils. Des de la seva introducció ara fa vint anys, l'èxit de l'etiquetatge energètic ha fomentat el desenvolupament de productes cada cop més eficients des del punt de vista energètic. Això ha fet, alhora, que l'actual etiqueta resulti massa complexa. La Comissió proposa tornar a l'escala d'etiquetatge d'energia original, de la A a la G, que és més senzilla i comprensible per als consumidors.

La proposta de la Comissió de revisió de la Directiva sobre l'etiquetatge d'eficiència energètica garanteix la coherència i la continuïtat, i assegura que els consumidors puguin realitzar més tries amb coneixement de causa, la qual cosa els ajudarà a estalviar energia i diners.

Capacitació dels consumidors d'energia

La Comissió, tot reconeixement que els ciutadans han de constituir el centra de la Unió Energètica, presenta una Comunicació sobre un nou acord per als consumidors d'energia, basat en una estratègia amb tres pilars: 1) ajudar els consumidors a estalviar diners i energia mitjançant una millor informació; 2) proporcionar-los un ventall més ampli d'actuació a l'hora de triar la seva participació en el mercat de l'energia, i 3) mantenir el màxim nivell de protecció dels consumidors.

Els consumidors han d'estar tan ben informats i capacitats com els compradors i els venedors als mercats majoristes, a través de factures i normes de publicitat més clares i d'eines de comparació de preus fiables, alhora que es potencia el seu poder de negociació mitjans règims col·lectius (com ara el canvi col·lectiu de proveïdor i les cooperatives d'energia).

Finalment, els consumidors han de tenir la llibertat de generar i consumir la seva pròpia energia en condicions justes per estalviar diners, protegir el medi ambient i garantir la seguretat del subministrament.

Nou disseny del mercat de l'energia

L'estratègia de la Unió de l'Energia està concebuda per contribuir a la consecució dels objectius en matèria de clima i energia per 2030 i garantir que la Unió Europea es converteixi en líder mundial d'energies renovables. L'assoliment d'aquests objectius requerirà d'una transformació radical del sistema d'energia elèctrica d'Europa, inclòs el nou disseny del mercat europeu de l'electricitat. 

La Comunicació d'avui posa en marxa una consulta pública sobre com ha de ser el nou disseny del mercat de l'electricitat per satisfer les expectatives dels consumidors, aportar beneficis reals de les noves tecnologies, facilitar inversions, particularment en energies renovables i en generació hipocarbónica, i reconèixer la interdependència dels Estats membres pel que fa a la seguretat energètica. 

Cal esperar que aquestes mesures permetin treure el màxim profit possible de la competència transfronterera, que impulsin la producció descentralitzada d'electricitat, fins i tot per a l'autoconsum, i que donin suport a l'aparició d'empreses de serveis energètics innovadors.