L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha invertit més de 100.000 euros en ajuts a les famílies per al pagament de subministraments energètics

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha aprovat l'adhesió al conveni de pobresa energètica, que suposarà rebre més de 100.000€ per pagar rebuts de subministraments i deutes de persones vulnerables amb les companyies subministradores d'aigua, llum i gas.

Es tracta d'un conveni que destina recursos a les actuacions dels serveis bàsics d'atenció social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de persones i famílies en situació de pobresa energètica.

El conveni de col·laboració i cooperació amb entitats locals es va signar el mes de juliol entre l'Agència Catalana de Consum, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha sol·licitat a l'Agencia Catalana del Consum l'adhesió al conveni, que pot suposar rebre més de 100.000€ per rescabalar l'import dels ajuts pagats de subministraments i deutes de persones vulnerables amb les companyies subministradores.

La finalitat d'aquest conveni és, concretament, el reemborsament de la despesa efectuada pels ens locals durant l'any 2015, i el pagament del deute pendent de subministraments de serveis bàsics de l'any 2015 de les persones i famílies en situació de risc d'exclusió residencial, abonat pels ens locals abans del 10 d'octubre de 2016.

La despesa total realitzada amb fons propis per l'Ajuntament corresponent al pagament de factures de subministrament de serveis bàsics de l'any 2015 és de 101.403,24€, i el nombre total de persones o unitats familiars amb risc d'exclusió residencial, degudament acreditades pels Serveis Bàsics d'Atenció Social, beneficiades per la despesa efectuada pel municipi corresponent a deutes de subministraments de l'any 2015, ha estat de 384.