Procés de debat per a la redacció de la Llei Catalana del Canvi Climàtic

Aquest mes de juny s'ha iniciat el procés de participació ciutadana per a la redacció de la Llei Catalana del Canvi Climàtic (LC3). L' LC3 vol ser una resposta sòlida per afrontar el repte de l'escalfament global que des de Catalunya s'aporta al món. L'objectiu de l'LC3 és contribuir a l'assoliment d'una societat competitiva, innovadora i sostenible, amb baixes emissions de carboni i millor adaptada als impactes del canvi climàtic.

En aquest sentit, el Departament de Territori i Sostenibilitat, en col·laboració amb el Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica, ha obert diferents espais d'informació i debat, tant en format virtual com presencial.

Concretament, el procés comptarà amb:

Formulari en línia
Fins al 10 de juliol qualsevol persona pot fer arribar les seves propostes a través d'un formulari en línia que serà accessible a www.gencat.cat/canviclimatic. Per accedir al formulari caldrà fer-ho a través de l'apartat Participa-hi o bé clicant al capdavall d'aquest apartat; un cop finalitzat el termini, les propostes rebudes seran sistematitzades en un document que es farà públic al web del procés de debat.

Sessions territorials (setmanes del 30 de juny i del 7 de juliol)

a) Sessions amb els ens locals

En col·laboració amb les quatre Diputacions, s'organitzaran cinc sessions de debat amb els ens locals amb l'objectiu que el món municipal proposi i deliberi possibles propostes per incorporar a la Llei. Les sessions seran en horari de migdia (d’11.30 a 13.30h, aproximadament).

Es proposen les següents sessions:

Tarragona: 30 de juny de 2014. Diputació de Tarragona, c/Carles Riba, 6
Manresa: 1 de juliol de 2014. Conservatori Municipal de Música de Manresa c/Ignasi Balcells, 12-14.
Girona: 1 de juliol de 2014. Casa de Cultura de la Diputació de Girona, Plaça Hospital, 6
Tortosa: 2 de juliol de 2014. Escola d'Art de Tortosa, Plaça Sant Joan, 5
Lleida: 9 de juliol de 2014. Diputació de Lleida, c/Carme, 26

b) Sessions obertes a la ciutadania

S'organitzaran en col·laboració amb el Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica cinc sessions de debat al territori amb l'objectiu que els participants proposin i deliberin possibles propostes per incorporar a la Llei. Les sessions seran obertes a tots els ciutadans. En cada sessió de debat es constituiran grups de treball paral·lels, segons el nombre d'assistents. En un dels grups de treball paral·lel es tractaran, entre d'altres, les  temàtiques relacionades amb els sistemes naturals i sector primari (agricultura i ramaderia, biodiversitat i boscos) i en l'altre, les temàtiques relacionades amb els sectors socioeconòmics (indústria, serveis i comerç, infraestructures, salut, transport i mobilitat, urbanisme, habitatge i turisme). Els sectors aigua, residus i energia s'abordaran de manera transversal en els dos grups de debat. Les sessions seran en horari de tarda (de 16:15h a 19:30h, aproximadament).

Es proposen les següents sessions:

Tarragona: 30 de juny de 2014. Diputació de Tarragona. c/Carles Riba, 6
Girona: 1 de juliol de 2014. Casa de Cultura de la Diputació de Girona, Plaça Hospital, 6
Amposta: 02 de juliol de 2014. c/ Burgos, 17
Barcelona: 3 de juliol de 2014. Edifici del Vagó, c/ Comte d'Urgell, 187.
Lleida: 7 de juliol de 2014. Diputació de Lleida. C/Carme, 26.

Inscripcions i més informació: web del procés