La Diputació de Barcelona presenta l'inventari de demanda potencial de biomassa en equipaments

La Diputació de Barcelona ha celebrat la presentació de l'Estudi i inventari de la demanda potencial de biomassa a la província de Barcelona en centres o administracions públiques, per part dels responsables de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.

Potenciar l'ús de la biomassa per a usos tèrmics és una de les apostes estratègiques de la Diputació de Barcelona, tant en instal·lacions en els parcs naturals com donant suport als ens locals per promoure instal·lacions pròpies en equipaments públics i poder acomplir amb els objectius de mitigació del canvi climàtic del Pacte d'Alcaldes, promoure una gestió forestal sostenible, la prevenció d'incendis i l'aprofitament de recursos de proximitat que generen llocs de treball.

D'acord amb la feina que s'està realitzant de manera transversal entre diferents serveis de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat s'ha elaborat l'Estudi i inventari de la demanda potencial de biomassa a la província de Barcelona en centres o administracions públiques.

La presentació ha anat a càrrec de Valentí Junyent, Diputat delegat d'Espais Naturals i Medi Ambient, i dels tècnics de l'Oficina tècnica de canvi climàtic i sostenibilitat (Gerència de Serveis de Medi Ambient) i de l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local (Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic) de la Diputació de Barcelona. Més d'una seixantena de representants d'ens locals, electes i tècnics, i d'empreses del sector s'han interessat per conèixer els resultats en la jornada celebrada el 15 de setembre.

Aquest estudi arriba a unes conclusions molt interessants.

Només actuant sobre 5 presons, 43 Hospitals, 141 piscines cobertes i 94 centres universitaris arribem al 57,5 % del potencial de l'ús de la biomassa forestal (estella) en edificis públics. Si hi afegim 141 piscines cobertes, 809 CEIPs i 183 instituts, 113 pavellons i 32 comissaries arribem pràcticament al 100 % del potencials segons els criteris definits en l'estudi.

Abast de l'Estudi

L'Estudi ha recopilat dades de 8.152 equipaments públics (administracions o bé privats però d'ús públic) que equivalen a un consum tèrmic de 1.234,46 GWh/any. S'han recollit / estimat dades de consums tèrmics i de superfícies en el seu defecte. D'aquests equipaments s'han estudiat aquells amb consum superior a 100.000kWh/any, filtrat i georeferenciat en un mapa de 2.759 equipaments. Els realment viables s'estima que són uns 1.690 edificis.

La geolocalització de tots els equipaments s'ha inclòs a la plataforma SITMUN de la Diputació de Barcelona.

Resultats

Per tipologia:

Tots els equipaments representen 1.234,46 GWh/any de consum tèrmic. Els equipaments amb potencial d'implantació de biomassa suposen 720,11 GWh/any (Filtre >100.000 kWh). D'aquests darrers, els escolars son els que tenen un major potencial 281,86 GWh/any, seguit pels equipaments esportius 211,45 GWh i l'assistencial 158,13 GWh

Per edifici:

Els edificis amb més consum i potencial són per aquest ordre :

·         Presons

·         Hospitals

·         Piscines cobertes

·         Universitats, comissaries ...

Econòmics i ambientals:

L'estalvi econòmic anual per les arques públiques seria de l'ordre de 12,62 Milions €/any.

L'estalvi ambiental de reducció d'emissions associades als combustibles fòssils seria de 114,86 tCO2 / any

·         Accés al SITMUN, SIG amb la geolocalització dels edificis municipals

·         Resum executiu a l' Estudi i inventari de la demanda potencial de biomassa a la província de Barcelona en centres o administracions públiques [pdf]

Més informació, aquí