Guia "Estratègia ecològica per a municipis petits"

Els municipis petits tenen un paper essencial en la transició ecològica, la descarbonització i el repte demogràfic. L'objectiu és assolir-ne la descarbonització i l'autosuficiència energètica i, per això, han d'aconseguir un consum energètic el més eficient possible, eliminar l'ús de combustibles fòssils, com la gasolina o el gas natural, i substituir-los progressivament per fonts d'energia netes i renovables.

La Fundació Renovables ha creat aquesta guia per tal d'ajudar a afrontar els objectius de la transició energètica als municipis de menys de 50.000 habitants, amb una menció especial a aquells de menys de 10.000. Hi expliquem com han de desenvolupar el seu propi full de ruta, identificant quina és l'estratègia energètica que cal seguir i proposant tota una bateria de mesures complementàries per aconseguir-ho.

Guia "Estratègia ecològica per a municipis petits"

La Fundació Renovables ha publicat una guia pràctica per acompanyar els municipis de menys de 50.000 habitants en el procés de la transició ecològica, facilitant tant el desenvolupament rural com la lluita contra el canvi climàtic. Per elaborar-lo, s'han tingut en compte les aportacions de diferents ajuntaments, diputacions i altres organitzacions municipals, després de ser consultats per tenir en compte la seva experiència, els seus desafiaments i necessitats.

La guia, titulada «Estratègia ecològica per a municipis petits», està dirigida a més del 90% dels ajuntaments espanyols, els que tenen menys de 50.000 habitants, i té com a objectiu facilitar-los el desenvolupament d'una estratègia pròpia per abordar la transició ecològica, adaptant-la tant a les necessitats com a les capacitats específiques. Aquesta guia intenta potenciar l'oportunitat que suposa la transició ecològica per a aquests municipis, ja que els permetrà generar ocupació, millorar la qualitat de vida dels ciutadans, reduir la dependència dels combustibles fòssils i, en conjunt, combatre el repte demogràfic.

La guia consta de dues parts. La primera és un autodiagnòstic energètic que permeti guiar l'ajuntament en la forma correcta de recopilar informació, de manera sectoritzada i categoritzada, sobre el consum energètic, les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI) i la generació d'energia renovable al municipi.

Un cop realitzat el diagnòstic, de manera continuada, la guia ofereix 40 mesures de fàcil implantació per als ajuntaments, de manera que aquests puguin triar quin és l'aspecte que necessiten prevaldre per avançar en la transició ecològica. Les mesures es divideixen en cinc línies d'actuació : energies renovables, rehabilitació i renaturalització, mobilitat sostenible, normativa municipal i desenvolupament comunitari.

Cada mesura compta amb una fitxa informativa pròpia, on s'indica la millora que implica en l'estalvi energètic, econòmic i d'emissions del municipi, així com els beneficis addicionals i els indicadors clau de control. També inclouen una sèrie de recomanacions perquè els ajuntaments puguin desenvolupar una estratègia ambiciosa i adaptada a les necessitats del municipi. Finalment, s'hi afegeix una anàlisi dels plans autonòmics de clima i energia, comparada amb el pla nacional de clima i energia (PNIEC).

Per a María Manzano, analista energètica de la Fundació Renovables i principal autora de la guia i: «els municipis petits són clau per a la transició ecològica ja que representen entorn del 90% del territori nacional. La guia que presentem avui és una eina pràctica que ajudarà els ajuntaments a desenvolupar la seva pròpia estratègia de transició ecològica. És important que siguin ambiciosos en els seus objectius, ja que, com més grans siguin aquests, més grans seran els beneficis per als seus veïns.»

1
Categories:
Blog