Oberta la 6a convocatòria de l'European City Facility pel suport financer a municipis per a conceptes d'inversió en el camp de l'energia sostenible

EU City Facility (EUCF) és un projecte finançat per la UE que dona suport als municipis i les autoritats locals per accelerar les inversions en energia sostenible, ha anunciat avui l'obertura de la seva tercera convocatòria.

El 15 de gener del 2024 s'ha obert la nova convocatòria (6a) de l'European City Facility

En les anteriors convocatòries una agrupació de municipis de Girona, liderats per Olot, Lleida o el Consell Comarcal d'Osona - amb el suport de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat - n'han estat beneficiaris, especialment perquè es valoren els projectes d'escala vinculats a ciutats o a més d'un municipi.


Què es finança?

L’EUCF finança el desenvolupament d’un concepte d’inversió amb una subvenció fixa de fins a 60 000 EUR. Els beneficiaris amb èxit utilitzen la subvenció per donar suport a activitats que condueixen al desenvolupament de conceptes d’inversió, inclosos estudis de viabilitat (tècnics) i una gran varietat d’anàlisis clau centrades en els seus projectes i el mercat general, els grups d'interès, els aspectes legals, econòmics i financers. La subvenció no està destinada a finançar directament inversions i s’utilitza més aviat per accedir a serveis i desenvolupar un concepte d’inversió, que pot obrir portes a inversions de seguiment.
 

Elegibilitat i sol·licitud

La convocatòria està oberta a tots els municipis / autoritats locals, les seves agrupacions i entitats públiques locals que agrupen municipis / autoritats locals dels estats membres de la UE, estats de l’EEE-AELC (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i el Regne Unit.  

Els sol·licitants han de tenir un pla climàtic i energètic aprovat políticament i demostrar un compromís polític amb el desenvolupament del seu concepte d’inversió mitjançant una carta de suport, signada per l’alcalde o altres representants polítics rellevants.

Més informació