Es busquen municipis per impulsar projectes de gestió ambiental amb la col·laboració d’estudiants del “Màster d’Intervenció i Gestió Ambiental (UB-UAB – IL3)”

Recentment s’ha establert un marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de la província de Barcelona i el Màster Intervenció i Gestió Ambiental (impulsat per la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Formació Contínua IL3).

L’objectiu de la col·laboració és respondre a necessitats reals de municipis que estiguin valorant impulsar estudis, plans i projectes per millorar la gestió del medi ambient tant en l’àmbit privat com de les administracions públiques. Alhora, es vol promoure que els projectes de postgrau que es desenvolupen en el marc del Postgrau Gestió Ambiental a l’Empresa i a l’Administració Pública (postgrau que forma part del Màster Intervenció i Gestió Ambiental) siguin un exercici acadèmic i alhora aplicat per tal de respondre a aquestes necessitats dels municipis.


Com es concreta aquesta col·laboració?

Després d’una reunió inicial entre el municipi i l’equip docent del postgrau, en cas que hi hagi interès per a dur a terme aquesta col·laboració, es procedirà a concretar/celebrar una trobada entre els representants polítics i tècnics i els estudiants per tal comprendre la realitat i les necessitats ambientals del municipi i fer-ne una diagnosi socioambiental. Un cop fet això, els estudiants presentaran diverses propostes d’intervenció (plans, projectes i sistemes de gestió ambiental ) en el marc del seu Treball Final de Postgrau. Les propostes es valoraran per part de l’equip municipal que també formarà part del tribunal acadèmic avaluador el dia de la presentació final del treball.

Quin tipus d’intervencions es proposen?

A continuació i a tall d’exemple, llistem un seguit d’intervencions que es van proposar per dur a terme al municipi de Centelles: una anella verda al voltant del municipi, la millora de la infraestructura verda i blava en sòl urbà, el desenvolupament d’un espai de coworking en equipaments públics aplicant criteris Distintiu Garantia Qualitat Ambiental (etiqueta ecològica catalana), un projecte per potenciar la sostenibilitat ambiental i energètica d’edificis públics, el disseny d’una xarxa d’itineraris d’educació ambiental, la implementació d’un sistema de gestió ambiental centrat en un vector (aigua, aire, matèria – residu), entre d’altres.

Com puc rebre més informació sobre aquesta col·laboració?

Si desitgeu saber més detalls sobre aquesta col·laboració, podeu escriure al següent correu electrònic ponsjd@diba.cat a Daniel Pons Julià (coordinador i tutor de projectes [MIGA] i tècnic de conservació [DIBA]) i us informarà i resoldrà qualsevol dubte.