Espècies invasores en ambients fluvials

La Gerència de Serveis de Medi Ambient ha celebrat la jornada tècnica Espècies exòtiques invasores en ambients fluvials en el transcurs de la qual s’ha presentat també la Guia d’espècies exòtiques invasores d’ambients fluvials, redactada per l’Associació Hàbitats

La jornada ha estat inaugurada pel diputat adjunt d’Espais Naturals Jesús Calderer i serveix per posar en comú el coneixement i les accions necessàries per gestionar la presència d’espècies exòtiques invasores en els nostres espais fluvials.

La Guia presentada serà un instrument  de suport a aquells municipis i projectes d’educació ambiental que treballen per conservar i donar a conèixer els valors dels sistemes aquàtics continentals, en el marc del programa “Va d’aigua” de l’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental. Les espècies invasores són aquelles que, introduïdes en un medi del qual no són originàries, arriben a adaptar-se i establir-se en el nou ecosistema. Els ecosistemes aquàtics són especialment sensibles a aquest risc d’invasió.

Fruit de la identificació de multitud d’iniciatives municipals en aquest àmbit, també s’ha creat la Comissió d'ambients aquàtics continentals, dins de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per promoure el treball en xarxa entre aquests projectes.

Aquesta jornada serveix com a presentació d’aquesta Guia i per posar en comú el coneixement i accions per gestionar la presència d’espècies exòtiques invasores en els nostres espais fluvials.

Podeu consultar la documentació de la jornada a l'enllaç.