Curs de control d'aprovisionaments i emissions de biomassa - Curs de conducció, ús i parametrització de calderes de Biomassa

Curs de control d'aprovisionaments i emissions de biomassa

Curs de conducció, ús i parametrització de calderes de Biomassa

Organitzats pel Clúster Biomassa de Catalunya durant el proper mes d'octubre, els dos cursos tenen per objectiu, el primer, conèixer els processos de combustió, la gestió correcta de l'aprovisionament (caracterització, preus), així com el control dels valors normatius d'emissions; i, el segon, les tècniques de conducció d'un tipus d ecaldera les característiques de la qual difereixen sensiblement de les calderes convencionals.

Els cursos estàn reconeguts pel CTFC i per l'ICAEN, i els alumnes en rebran el certificat d'aptitud corresponent amb el reconeixement de les dues entitats.

Més informació en web:

Curs de control d'arovisionaments i emissions de biomassa

Curs de conducció, ús i parametrització de calderes de Biomassa