OFERTA DE TREBALL TEMPORAL TÈCNIC/A ECTAdapt

Per si voleu donar difusió a qui pugui interessar, des del CILMA de Girona ens envien la següent oferta laboral per a contractar un tècnic/a per obra o servei determinat per a dur a terme les tasques definides al projecte ECTADAPT per a contribuir a l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer als efectes previstos del canvi climàtic, amb una durada 3 anys, que demà sortirà publicada al BOP. 

Contracte per obra o servei determinat per a dur a terme les tasques definides al projecte ECTADAPT per a contribuir a l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer als efectes previstos del canvi climàtic, amb una durada 3 anys, seleccionat en la 1ª convocatòria de projectes del POCTEFA 2014-2020 que concedeix el cofinançament d’un 65% del projecte.

Els socis del projecte són el Consell Departamental dels Pirineus-Orientals, la Diputació de Girona i el CILMA.

Dedicació: Jornada completa.
Sistema de selecció: Concurs (Valoració de mèrits i entrevista)
Requisits: titulació de llicenciatura en ciències ambientals o geografia, o grau equivalent; estar en possessió del nivell B2.2 de la llengua francesa o equivalent i del nivell C de llengua catalana o equivalent; tenir el permís de conduir de classe B.

Cal presentar la documentació amb aquesta fitxa de sol·licitud

Cordialment,

Judit Vilà, Secretària Tècnica e. f. CILMA

T. 972 426 105 judit@cilma.cat Pujada de Sant Martí, 4-5 17004 Girona

1
Categories:
Blog