La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat aprova la implicació dels governs locals en l'adaptació al canvi climàtic

L'Assemblea de la Xarxa va commemorar els 5 anys de l'aprovació del primer Pla d'Acció per l'Energia Sostenible a Catalunya. Foto: Judith Contreras

L'Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, que s'ha celebrat a Vilanova i la Geltrú, ha aplegat prop de 150 representants d'administracions locals de Catalunya per debatre diversos aspectes sobre la implicació dels poders locals en la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Entre els acords, hi ha la Declaració de Vilanova i la Geltrú per l'adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i, especialment, en els municipis del litoral.

D'acord amb la Declaració, el canvi climàtic es considera un fet important a tenir en compte en la planificació del present i el futur. La previsió dels efectes del canvi climàtic és diversa i afectarà de manera patent els ecosistemes i les dinàmiques de la societat, i un dels pronòstics més indiscutits és l'impacte que tindrà sobre el litoral i l'ambient marí.

Davant aquesta situació, els representants de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat acorden, entre d'altres punts contribuir a l'adaptació dels municipis a aquests canvis, definir estratègies per aquesta adaptació d'acord amb una metodologia que inclogui l'avaluació dels riscos com a base per prioritzar les accions, així com mobilitzar tots els agents implicats per promoure la gestió i la protecció integral de l'espai marí amb altres ciutats de l'entorn mediterrani. També s'acorda actuar per una gestió sostenible i eficient del cicle de l'aigua per poder tenir més capacitat de reacció enfront els canvis, com poden ser l'increment de la disponibilitat de fonts d'abastament de qualitat, l'augment dels recursos complementaris i la protecció i recuperació dels aqüífers, sobretot en l'àmbit costaner amb risc d'intrusió marina.

En l'Assembla, que ha estat inaugurada pel seu President de la Xarxa i diputat d'Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Joan Puigdollers, i l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, s'ha fet també balanç de les accions realitzades per la Xarxa, que actualment aplega més de 279 entitats locals catalanes, que representen pràcticament el 80% de la població total de Catalunya, entre les que hi ha les quatre diputacions catalanes i diversos consells comarcals, a més de la Generalitat de Catalunya, el Govern d'Andorra i diverses entitats municipalistes que hi estan com a observadors.

La diputada adjunta de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Mercè Rius, ha presentat el Club del Pacte d'Alcaldes, constituït per les quatre diputacions catalanes i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, com a ens que aspira a actuar com a lobby davant la Unió Europea en matèria d'eficiència energètica i de mitigació i adaptació del canvi climàtic.

L'Assemblea s'ha completat a partir de diferents grups de treball que han tractat temes com ara la proposta per a un nou decret de soroll, una altra sobre l'energia sostenible local, una tercera sobre la gestió local del cicle de l'aigua i una darrera proposta, presentada per la comissió de municipis per una gestió integrada del litoral, sobre l'aprovació de la Declaració de Vilanova i la Geltrú per l'adaptació del món local als efectes del canvi climàtic al territori i al litoral.

1
Etiquetes:
14aAssembleaXarxa

7 comentaris

Asencio Monserrat, Rosa Maria

Bon dia,

Jo també us sol.licito que m'indiqueu on són aquests documents en word, sisplau. Tampoc els trobo... Moltes gràcies!

Membre inactiu

Bon dia,

Caldrà ratificar els acords adoptats pels municipis, com, per exemple, amb la Declaració de Vic? (no estic al corrent del que s'ha aprovat perquè no he anat enguany).  Si és així, enviareu el document a aprovar? Salutacions.

Coll Gelabert, Enric

Bon dia, Robert

Efectivament, s'han aprovat dos acords en els quals s'insta als municipis a adoptar-los als respectius Plens municipals:

  1. L'aprovació de l'Acord de la Xarxa per un salt endavant del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses i per una Energia Sostenible Local - per unanimitat amb la incorporació d'una esmena -.
  2. L'aprovació de la Declaració de Vilanova i la Geltrú per l’adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral - per unanimitat amb la incorporació de dues esmenes -. 

​Farem un correu electrònic a tothom informant al respecte.

Membre inactiu

Moltes mercis Enric, ja finalment havia consultat la informació de l'Assemblea i he llegit els documents. El que no sé és si són els definitius (aprovats) o no, ja que com tu dius s'ha fet en l'assemblea alguna esmena. 

Una petició: si els envieu, ho podeu fer també en format word, de cara a poder copiar i enganxar a l'acord que fem...?, ja saps que si còpies un pdf sempre hi ha desquadres...

Cordialment i gràcies de nou, Robert.

Coll Gelabert, Enric

Bon dia, Robert

Els documents són els definitius, esmenes incloses i tot. I ja els hem penjat en word.

Membre inactiu

Hola Enric, no els trobo.....pots posar el link? En la pàgina només veig tota la documentació en PDF. Gràcies.