Arrenca el Projecte LIFE CLINOMICS

El passat 13 de juliol de 2016 el projecte LIFE CLINOMICS ha fet el primer pas del seu recorregut amb la constitució i primera reunió del Consell General de Direcció, on han participat representants de tots els ens beneficiaris. Així s'ha posat en marxa el conveni de subvenció acordat amb la Unió Europea amb data de 15 de juny de 2016 i que tindrà vigència fins el 15 de juny de 2019.

La Diputació de Barcelona ha promogut LIFE CLINOMICS i ha demanat la col·laboració en ell d'un conjunt de beneficiaris d'àmbit territorial, econòmic, social i de coneixement, i vol situar aquest projecte com a un element notable de la lluita contra el canvi climàtic, que és una part central de la seva estratègia i el seu pla de mandat.

La finalitat és augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a partir de la intervenció en tres tipus diferents de territoris: Parc del Montseny, comarca de l'Alt Penedès i Terres de l'Ebre,  i tres activitats econòmiques significatives: el turisme, l'agricultura i les explotacions forestals.

La societat la formen tres entitats territorials on s'hi realitzaran actuacions: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) per a les Terres de l'Ebre, Consell Comarcal de l'Alt Penedès (CCAP) per la comarca de l'Alt Penedès i Diputació de Barcelona per al Montseny; una entitat de coneixement: Oficina Catalana de Canvi Climàtic, que ha d'ajudar a entendre bé el problema; i quatre entitats socio-econòmiques  que han de promoure l'extensió de les accions cap al sistema econòmic i productiu: la Cambra de Comerç de Barcelona (CCB), Comissions Obreres de Catalunya (Comissió Obrera Nacional de Catalunya-CONC), Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) i Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT).

Al llarg del projecte es posaran en marxa òrgans de participació territorials i socio-econòmics, s'elaboraran estudis i documents, com són plans d'acció i estratègies per a l'adaptació, es dissenyaran eines per a les autoritats locals i els agents socioeconòmics, com són les metodologies i les proves pilot, es generarà coneixement, capacitació i informació dels agents i conscienciació de la societat i altres elements que han de facilitar l'acció en favor de l'adaptació.

Però el més important del projecte i el que s'espera de la Diputació de Barcelona i de tots els beneficiaris, i el repte no és petit, és que es posin en marxa processos d'inversió pública i privada i que es modernitzin les economies per adaptar-les al canvi climàtic, augmentar la competitivitat, millorar la posició en el mercat de les empreses i crear noves ocupacions.

Aquesta segona fase d'execució del projecte arriba després d'una primera fase de presentació de la candidatura, al setembre de 2015, l'aprovació inicial de la Unió Europea, al març de 2016 i un procés de negociació de millora del projecte al llarg dels mesos d'abril i juny.